Viglacera sắp chi hơn 448 tỷ đồng trả cổ tức còn lại năm 2022

Ngày 21/6 tới đây, Viglacera sẽ chi 448,3 tỷ đồng để trả cổ tức còn lại của năm 2022 với tỷ lệ thanh toán là 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã chứng khoán: VGC) vừa ban hành nghị quyết thực hiện chi trả phần còn lại cổ tức năm 2022 bằng tiền.

Cụ thể, ngày 1/6 tới đây, Viglacera sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại của năm 2022 với tỷ lệ thanh toán là 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng. Thời gian thanh toán là ngày 21/6.

Như vậy, với 448,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Viglacera sẽ chi khoảng 448,3 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Công ty cho biết thêm, nguồn chi trả cổ tức là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Trước đó, tại ngày 19/10/2022, công ty cũng đã chi 448,3 tỷ đồng để tạm ứng 10% cổ tức năm 2022, nguồn chi tạm ứng cổ tức là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022.

Cùng với đó, công ty dự kiến chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 20%. 

Nói thêm về kế hoạch kinh doanh của Viglacera, năm nay, công ty lên kế hoạch tổng doanh thu 15.750 tỷ đồng, tăng 8% so với kết quả thực hiện được trong năm 2022 và lợi nhuận trước thuế 1.210 tỷ đồng giảm 47,5%.

Về phương án phân phối lợi nhuận, công ty cho biết, khi lợi nhuận trước thuế công ty mẹ vượt kế hoạch sẽ xem xét trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ tối đa 10% lợi nhuận và trích các quỹ khác theo quy định. 

Nhằm thực hiện được các kế hoạch nêu trên, trong năm nay, Viglacera sẽ tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án đầu tư Nhà máy gạch Viglacera Eurotile (dự án mua Nhà máy Bạch Mã và đầu tư bổ sung), tập trung hoàn thành dây chuyền sản phẩm mới kích thước lớn (Vasta stone) đáp ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu của CTCP Viglacera Tiên Sơn.

chọn
Một doanh nghiệp sở hữu loạt bất động sản ở Hà Nam báo lãi cao gấp 225 lần cùng kỳ
Quý II/2024, Nam Hà Nội (NHA) lãi sau thuế hơn 29 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lãi 130 triệu đồng. Việc doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng là điều đã được doanh nghiệp dự báo từ trước nhờ bàn giao khu dân cư Mộc Bắc.