Vinaconex sắp phát hành gần 49 triệu cổ phiếu trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên hơn 5.300 tỷ đồng

Vinaconex vừa thông báo việc triển khái phát hành thêm gần 48,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 10%), giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 485,8 tỷ đồng. Dự kiến sau phát hành vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên khoảng 5.345 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán: VCG) vừa ban hành nghị quyết về việc triển khai phương án trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.

Cụ thể, công ty dự kiến trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 10% (vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu phát hành thêm).

Số cổ phiếu dự kiến phát hành là gần 48,6 triệu cổ phiếu. Dự kiến sau phát hành vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên khoảng 5.345 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và sau khi trích lập các quỹ theo số liệu trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022.

Sang năm nay, công ty cũng dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 10%, song không đề cập cụ thể là bằng tiền mặt hay cổ phiếu.

Về kế hoạch kinh doanh, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất tăng 70% so với năm ngoái lên 16.340 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 860 tỷ đồng, giảm 8%.

Riêng công ty mẹ đặt kế hoạch doanh thu 10.270 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 345 tỷ, tăng lần lượt 25% và 22% so với năm 2022.

Quý I vừa qua, công ty ghi nhận doanh thu thuần tăng 47% so với cùng kỳ, đạt 1.965 tỷ đồng. Trong đó, mảng xây lắp đem về cho công ty 1.378 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Lĩnh vực bất động sản đóng góp 139 tỷ đồng doanh thu.

Trong kỳ, khoản doanh thu tài chính của Vinaconex hụt 87% so với cùng kỳ còn gần 93 tỷ đồng do công ty không còn khoản lãi do mua rẻ công ty con như quý I/2022 (gần 598 tỷ).

Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp quý này là 87 tỷ, trong khi cùng kỳ năm ngoái âm 108 tỷ đồng do được hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi (192 tỷ).

Kết quả, Vinaconex lãi sau thuế gần 19 tỷ đồng, giảm gần 98% so với quý I/2022. Kết quả này tương đương thực hiện được 2,2% mục tiêu năm.

chọn