Vinaconex sắp tăng vốn lên gần 6.000 tỷ đồng

Tổng công ty dự tính phát hành hơn 64 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, qua đó tăng vốn điều lệ lên 5.986 tỷ đồng.

Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - Mã: VCG) vừa có thông báo về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. Thời gian thực hiện trong năm 2024 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 12% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận về 12 cổ phiếu mới). Tổng số lượng công ty dự kiến phát hành là hơn 64 triệu cổ phiếu, qua đó dự kiến tăng vốn điều lệ từ 5.345 tỷ lên 5.986 tỷ đồng.

Nguồn chi trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và sau khi trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Ngoài phương án chia cổ tức tăng vốn trên, tổng công ty này cũng đang có kế hoạch chào bán tối đa 119,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 20% số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được hưởng 1 quyền mua và cổ đông sở hữu 5 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu.

Giá chào bán là 10.500 đồng/cổ phiếu, tương đương với số vốn cần huy động 1.197 tỷ đồng, dự kiến sử dụng  để thanh toán các khoản nợ đến hạn, bao gồm nợ ngân hàng, các tổ chức tín dụng, nhà thầu, nhà cung cấp đến hạn trả.

Thời gian phát hành dự kiến là trong 2024 - 2025 sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN. Sau hai đợt phát hành, vốn điều lệ của tổng công ty sẽ tăng từ 5.345 tỷ lên 7.183 tỷ.

Theo kế hoạch năm 2024 Vinaconex đặt mục tổng doanh thu và thu nhập 15.000 tỷ đồng, lãi sau thuế 950 tỷ; tăng lần lượt 15% và 140% so với thực hiện 2023.

Trong đó, kế hoạch tổng doanh thu và thu nhập công ty mẹ là 10.500 tỷ, lãi sau thuế 860 tỷ; tăng 20% và 291% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính quý I, Vinaconex ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.650 tỷ, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 483 tỷ đồng quý đầu năm, gấp 25,7 lần cùng kỳ và thực hiện được 56% kế hoạch năm. 

Tag:
chọn
Nhiều dự án bất động sản lớn được chuyển mục đích sử dụng đất
Từ đầu năm đến nay, nhiều dự án bất động sản tại Long An, Hòa Bình... đã được duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất để triển khai thực hiện.