Vingroup sắp nhận 3.500 tỷ đồng tiền mặt và 700 triệu cổ phần VHM

Với kế hoạch thanh toán cổ tức sắp tới của Vinhomes, Tập đoàn Vingroup dự kiến thu về 3.500 tỷ đồng tiền mặt và 700 triệu cổ phần VHM.

CTCP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) vừa ra thông báo kế hoạch cụ thể việc phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 30%. Với mỗi 100 cổ phiếu đang sở hữu, cổ đông sẽ được nhận thêm 30 cổ phần.

Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 16/9.

Dự kiến sau đợt phát hành trên, tổng số cổ phiếu VHM đang lưu hành trên thị trường sẽ tăng lên 4,35 tỷ đơn vị.

Kế hoạch chi trả cổ tức trong năm nay đã được Vinhomes thông tin từ buổi họp đại hội đồng cổ đông trước đó. Bên cạnh việc trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%, công ty còn dự kiến chi hơn 5.025 tỷ đồng tiền mặt để thanh toán cổ tức 15%.

Cập nhật mới nhất vào ngày 17/8, công ty mẹ của Vinhomes là Tập đoàn Vingroup đang sở hữu hơn 2,33 tỷ cổ phiếu VHM, tương ứng tỷ lệ 69,66% vốn điều lệ. Như vậy, Vingroup sắp nhận về 700 triệu cổ phiếu VHM và 3.500 tỷ đồng tiền mặt.

Liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, gần nhất Chủ tịch HĐQT Nguyễn Diệu Linh công bố kế hoạch chào bán 4.370 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng đến cuối năm 2021 của Vinhomes. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, công ty đã thu về được gần 41.712 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 82% và lợi nhuận sau thuế đạt gần 15.781 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.

chọn