Vĩnh Phúc đề xuất xây thêm 7 khu công nghiệp và 22 cụm công nghiệp

Vĩnh Phúc dự kiến có 26 khu công nghiệp và 50 cụm công nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung trên được đề cập đến trong dự thảo Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 .

Tỉnh Vĩnh Phúc có 19 KCN được thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch, diện tích được phê duyệt theo các quy hoạch chi tiết của tỉnh là 4.486 ha (còn thiếu 1.001 ha so với diện tích công nghiệp được thủ tướng phê duyệt).

Trong giai đoạn 2021 - 2030, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục phát triển 19 KCN với quy mô theo các quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Phần diện tích thiếu theo phê duyệt của thủ tướng sẽ được phát triển vào các khu công nghiệp mới. Tỉnh dự kiến bổ sung thêm 7 KCN, nâng tổng số các KCN trên địa bàn tỉnh lên 26 KCN với tổng quỹ đất phát triển thêm là 1.482 ha, nâng tổng diện tích công nghiệp toàn tỉnh lên 5.968 ha.

7 KCN được bổ sung gồm: KCN Bình Xuyên - Yên Lạc với quy mô 477 ha (tại xã Phú Xuân, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên và xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc); KCN Yên Lạc (183 ha, xã Yên Phương và xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc); KCN Đồng Sóc Yên Lạc (mở rộng quy mô 115 ha, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc); 

KCN Yên Bình (123 ha, xã Yên Bình; Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường và xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương); KCN Kim Xá (130 ha, xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường); KCN Nghĩa Hưng (195 ha, xã Nghĩa Hưng, Yên Lập và xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường); KCN đô thị dịch vụ Sông Lô (259 ha, xã Đồng Thịnh; Đức Bác; Cao Phong, huyện Sông Lô).

Tỉ lệ lấp đấy 26 KCN được quy hoạch với diện tích 5.968 ha:

STT

KCN

Hiện
trạng

Tỉ lệ lấp đầy trong kỳ QH

 

KCN Kim Hoa (50 ha) , Khai Quang ( 221,46 ha), Bình Xuyên (286,98 ha), Bá Thiện (325,75 ha), Bình Xuyên II giai đoạn 1 ( 42,21 ha), Bá Thiện II (308,83 ha), Tam
Dương II khu A ( 135 ha), Thăng Long, Vĩnh Phúc (213 ha)

Đã khai thác

100%

 

KCN Sơn Lôi, KCN Tam Dương I - khu vực 2, Thái Hoà – Liễn Sơn – Liên Hoà khu vực II, Nam Bình Xuyên, Sông Lô I và Sông Lô II

Đã có chủ trương
đầu tư của TTCP chấp thuận trong năm 2021

Khoảng 50 - 60%

 

Phúc Yên, Chấn Hưng, Đồng Sóc, Lập Thạch I, Lập Thạch II

Đang đề xuất chủ trương đầu tư

30 - 40%

 

Bình Xuyên - Yên Lạc, Yên Lạc, Đồng Sóc Yên Lạc, Yên Bình, Kim Xá, Nghĩa Hưng, KCN đô thị dịch vụ Sông Lô, Tam Dương II – B, Tam Dương I khu vực 3, Thái Hoà –
Liễn Sơn – Liên Hoà khu vực 1

Mới thực hiện hoặc đề xuất phát triển

20 - 25%

 

Về phương án phát triển cụm công nghiệp, trong 32 CCN đã được phê duyệt theo quy hoạch cụm công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, có 4 CCN đưa ra khỏi quy hoạch với tổng diện tích 65,831/689,955 ha gồm: CCN Tân Tiến (13,8 ha), CCN Liên Châu (10 ha), CCN Văn Tiến (30 ha), CCN thị trấn Lập Thạch (12 ha).

Trong giai đoạn quy hoạch, 20 CCN đã hình thành từ hiện trạng sẽ được tiếp tục phát triển, và phát triển 8 CCN chưa được hình thành.

Ngoài ra, tỉnh đề xuất xây dựng thêm 22 CCN mới tại các địa phương trên cơ sở định hướng hiện có cũng như nhu cầu thực tế trong quá trình phát triển. Các CCN của tỉnh dự kiến thu hút đầu tư và đạt tỉ lệ lấp đầy từ 60% diện tích trở lên.

Dự thảo bản đồ phương án phát triển khu cụm công nghiệp:

 

 

 

 

 

 

  (Ảnh chụp từ dự thảo quy hoạch).