Vinhomes dự kiến huy động 10.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Phương án huy động 10.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ được Vinhomes trình cổ đông thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, dự kiến tổ chức vào sáng ngày 27/4 tới.

CTCP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) vừa bổ sung tài liệu cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, nội dung về phương án phát hành trái phiếu, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu và các công việc liên quan. 

Theo đó, Vinhomes dự kiến chào bán tối đa 10.000 tỷ đồng, được chia thành nhiều trái phiếu, có thể phát hành một đợt hoặc nhiều đợt chào bán. Nếu chào bán ra công chúng, mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng; nếu chào bán riêng lẻ, mệnh giá là 100.000 đồng.

Trái phiếu chào bán thuộc loại trái phiếu chuyển đổi, có bảo đảm hoặc không có bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trục tiếp đối với Vinhomes. Lãi suất coupon tối đa 15%/năm, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần hoặc 6 tháng/lần, gốc trái phiếu được trả 1 lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện quyền chuyển đổi. 

Thời hạn phát hành trong vòng 12 tháng kể từ ngày của Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành. Kỳ hạn trái phiếu là từ 12 tháng trở lên và tối đa không quá 60 tháng kể từ ngày phát hành. 

Vinhomes cho biết, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được công ty dùng để đầu tư các chương trình, dự án bất động sản và/hoặc tăng quy mô vốn hoạt động, phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp.

Trường hợp thực hiện các chương trình, dự án của công ty, số lượng trái phiếu bán được phải đạt tối thiểu là 70% số trái phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các chương trình, dự án. Công ty sẽ sử dụng các nguồn vốn vay và nguồn vốn kinh doanh khác để bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ việc chào bán để thực hiện các chương trình, dự án. 

Bên cạnh đó, Vinhomes cũng bổ sung tờ trình về việc niêm yết tối đa 500 triệu USD trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và không có bảo đảm, kỳ hạn tối đa 5 năm. Thời gian phát hành dự kiến không muộn hơn tháng 4/2024. 

Lãi suất trái phiếu chưa được Vinhomes công bố cụ thể, thanh toán lãi 3 - 6 tháng/lần, thanh toán gốc cuối kỳ hoặc trước hạn tùy thuộc vào thị trường và điều kiện phát hành cụ thể.  

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Vinhomes, tại thời điểm cuối tháng 3, tổng dư nợ tài chính ở mức 39.699 tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm. Trong quý I, công ty đã chi gần 4.143 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, đồng thời thu gần 7.604 tỷ đồng từ đi vay.   

Tag:
chọn
KCN Bắc Thạch Hà của VSIP dự kiến xây dựng vào quý II/2024, nằm cạnh cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng và hai quốc lộ
KCN Bắc Thạch Hà giai đoạn 1 do VSIP làm chủ đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối tháng 8 vừa qua. Dự án này có quy mô hơn 190 ha, tổng mức đầu tư khoảng 65 triệu USD, dự kiến đi vào vận hành từ quý IV/2027.