Vinhomes lãi sau thuế gần 12.000 tỷ trong quý I, thực hiện gần 40% mục tiêu lãi năm

Vinhomes vừa công bố BCTC với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tăng lần lươn 228% và 152% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ chuyển nhượng BĐS tăng hơn 350%.

CTCP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, theo đó, công ty đạt doanh thu thuần 29.299 tỷ đồng, tăng 228% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt gần 27.004 tỷ đồng, tăng 353%. 

 KQKD hợp nhất quý I/2023 của Vinhomes. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC). 

Trong quý, công ty cũng có thêm 11.294 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, tăng mạnh so với con số 3,8 tỷ đồng hồi quý I/2022.

Đóng góp chủ yếu vào phần doanh thu này là lãi chuyển nhượng khoản đầu tư vào các công ty con đang sở hữu một phần các dự án bất động sản và lãi tiền gửi, đặt cọc và cho vay. Bên cạnh đó, Vinhomes cũng có lãi được chia từ các hợp đồng hợp tác đầu tưu và kinh doanh với Tập đoàn Vingroup - CTCP và một công ty cùng tập đoàn cho mục đích phát triển các dự án bất động sản và hợp tác kinh doanh.

Các khoản lãi này đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022.

 Nguồn: BCTC. 

Sau khi trừ giá vốn và các chi phí, Vinhomes lãi sau thuế 11.923 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ. So sánh với mục tiêu lãi sau thuế năm nay 30.000 tỷ đồng mà công ty dự kiến trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, kết quả này tương đương đạt gần 40% kế hoạch. 

Trong quý I, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Vinhomes âm gần 5.398 tỷ đồng, chủ yếu do chi tiền tăng các khoản phải thu, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp). 

Tại thời điểm cuối quý I, tổng các khoản phải thu ngắn hạn tăng gần 22% so với đầu năm, đạt 117.199 tỷ đồng, chiếm hơn 30% trong tổng tài sản của Vinhomes.

Trong đó, tăng mạnh nhất là các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng (tăng 65% lên mức gần 24.773 tỷ đồng), phần lớn là phải thu từ chuyển nhượng bất động sản và từ chuyển nhượng khoản đầu tư. 

Ngoài ra, Vinhomes cũng có 23.362 tỷ đồng khoản phải thu dài hạn, tăng nhẹ so với đầu năm, trong đó, phải thu từ cho thuê tài chính dài hạn là 15.017 tỷ đồng. 

 Nguồn: BCTC. 

Ngược lại, tại cuối quý I, hàng tồn kho của công ty ở mức 61.005 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm, chủ yếu bao gồm tiền sử dụng đất, chi phí giải phóng mặt bằng, giá mua các công ty con được phân như một phần chi phí mua dự án, chi phí xây dựng và phát triển các dự án Khu đô thị sinh thái Dream City, Khu đô thị Đại An, Grand Park, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City,... Đây đều là các bất động sản để bán đang xây dựng. 

Tồn kho bất động sản để bán đã xây dựng hoàn thành của công ty là 470 tỷ đồng, giảm 17% so với đầu năm. Công ty cũng trích lập dự phòng cho các bất động sản này hơn 7 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, Vinhomes cũng ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang 17.441 tỷ đồng tại một dự án khu đô thị tại TP HCM và 13.172 tỷ đồng tại dự án Vinhomes Long Beach Cần Giờ. Cả hai khoản chi phí này đều tăng so với giá trị hồi đầu năm nay. 

Tại cuối quý I, công ty có gần 56.810 tỷ đồng khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn, phần lớn là được thanh toán theo tiến độ từ các khách hàng đang ký hợp đồng mua bán bất động sản tại các dự án của doanh nghiệp. 

Mặt khác, dư nợ tài chính tại thời điểm cuối quý I đạt 39.699 tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm. Trong quý, côn ty đã chi gần 4.143 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, đồng thời thu gần 7.604 tỷ đồng từ đi vay. 

Tag:
chọn
Bộ Công an: Nhà đầu tư sẽ đuợc nhận lại toàn bộ số tiền bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt
Cơ quan điều tra Bộ Công an cho biết, phía Tân Hoàng Minh đã khắc phục đủ toàn bộ số tiền hơn 8.600 tỷ đồng, nhà đầu tư sẽ nhận lại toàn bộ số tiền bị lừa đảo, chiếm đoạt.