Vốn đầu tư của dự án BT chủ yếu là vốn vay tạo kẽ hở thất thoát ngân sách nhà nước

Theo Kiểm toán Nhà nước, vốn đầu tư của BT chủ yếu là vốn vay (khoảng 85%) và được tính lãi, với lãi suất tối đa huy động bằng 1,3 lần lãi suất TPCP, dẫn đến thực chất gần như toàn bộ dự án là vốn của Nhà nước hoặc là vốn của Nhà nước đi vay với mức lãi suất cao hơn lãi suất Nhà nước huy động để đầu tư thực hiện dự án.
 

Điều này cho thấy, việc thực hiện dự án BT không thực sự giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước . Bên cạnh đó, chưa có quy định về thời điểm nhà đầu tư phải góp đủ số vốn chủ sở hữu dẫn đến nhà đầu tư không bắt buộc phải góp đủ vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ tối thiểu tại mọi thời điểm nhằm tiết kiệm chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng.

Kết quả kiểm toán 17 dự án đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng BT trong năm 2017 cho thấy các dự án BT thực chất là sử dụng nguồn lực ngân sách nhà nước nhưng không quy định phải là dự án cần thiết, chưa phù hợp với các quy định hiện hành.

Bên cạnh đó hầu hết các dự án BT đều lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu làm giảm sự cạnh tranh và tiềm ẩn rủi ro chọn nhà đầu tư không đủ năng lực.

von dau tu cua du an bt chu yeu la von vay tao ke ho that thoat ngan sach nha nuoc
(Ảnh: Dân Trí)

Thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức giao đất đã giải phóng mặt bằng có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá là chưa phù hợp quy định của Luật Đất đai năm 2013 và là kẽ hở dẫn đến thất thoát ngân sách.

Quy định về thời điểm giao đất để thanh toán dự án BT và thời điểm giao dự án BT còn bất cập, không rõ ràng dẫn đến việc thanh toán dự án BT bằng quỹ đất không đảm bảo nguyên tắc ngang giá.

Không thanh toán trước cho nhà đầu tư trong khi nhà đầu tư chưa phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng do công trình chưa hoàn thành thực chất là thanh toán trước tiền thuế giá trị gia tăng cho nhà đầu tư tại thời điểm chưa phát sinh là một điểm bất hợp lý, tạo ra việc chiếm dụng vốn từ ngân sách nhà nước.

Đồng thời chưa có văn bản quy định cụ thể về tỷ suất lợi nhuận của nhà đầu tư nên có chênh lệch lớn giữa các hợp đồng (cao nhất 14%, thấp nhất 10%).

Nhiều dự án giao cho Nhà đầu tư thực hiện từ khâu thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế dự toán và tự lựa chọn các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công, giám sát dẫn đến có thể không đảm bảo tính khách quan; công tác quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước chưa được thực hiện thường xuyên, đầy đủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao dẫn đến để xảy ra sai sót ở tất cả các khâu, gây thất thoát trong quá trình thi công thực hiện dự án.

Qua kiểm toán cho thấy, nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu chưa đầy đủ và đúng hạn như tiến độ đã cam kết trong hợp đồng hoặc ký hợp đồng nhưng không quy định phần vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư, xác định lãi suất vốn vay còn sai sót, thiếu cơ sở.

Ký kết hình thức hợp đồng không phù hợp, quy định không rõ ràng thời điểm thực hiện nghĩa vụ với NSNN làm tăng chi phí lãi vay trong phương án tài chính.

Xác định tổng vốn đầu tư trong phương án tài chính chưa hợp lý, một số chi phí lập cao so với thực tế và quy định hoặc xác định tổng mức đầu tư không chính xác.

Lập dự án, phê duyệt thiết kế dự toán của hầu hết các dựa án còn sai sót về khối lượng, định mức đơn giá. Qua kiểm toán tại 30 dự án BT từ trước đến nay, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 4.515 tỷ đồng, trong đó có dự án tỷ lệ xử lý tài chính lên đến 27% tổng giá trị dự án được kiểm toán.

von dau tu cua du an bt chu yeu la von vay tao ke ho that thoat ngan sach nha nuoc Vinacafe, Sabeco, Habeco, Vinachem,... vi phạm về quản lí và sử dụng đất đai bị KTNN chỉ tên

Vinacafe, Sabeco, Habeco, Vinachem, Veam,... và hàng hoạt các Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) khác bị Kiểm toán Nhà nước (KTNN) điểm tên về các ...

von dau tu cua du an bt chu yeu la von vay tao ke ho that thoat ngan sach nha nuoc Tranh chấp dự thầu xây dựng vợ Phó phòng thương binh huyện bị tố hành hung người

Vợ Phó Phòng Thương binh huyện bị tố cáo hành hung, hủy hoại tài sản do liên quan đến một vụ dự thầu xây dựng ...

von dau tu cua du an bt chu yeu la von vay tao ke ho that thoat ngan sach nha nuoc ‘Trùm’ môi giới tại Bắc Vân Phong: Giá đất vẫn lên dù đang siết chặt quản lý đất đai

Khi UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo tạm dừng giao dịch đất đai tại huyện Vạn Ninh (dự kiến hình thành Đơn vị hành chính ...

chọn
Ecopark làm khu đô thị du lịch 10.000 tỷ ở Hà Tĩnh
Tập đoàn Ecopark dự kiến đầu tư Khu đô thị du lịch Xuân Đan - Xuân Phổ tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh với diện tích 154 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng.