7 tháng đầu năm giải ngân khoảng 7.200 tỷ đồng cho dự án cao tốc Bắc Nam

Kho bạc Nhà nước cho biết ước đến ngày 31/7, tỷ lệ giải ngân vốn năm 2022 cho dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1 đạt khoảng 35%, tương đương 7.200 tỷ đồng trên tổng số hơn 20.256 tỷ đồng.

Theo số liệu mới nhất về tình hình giải ngân vốn đầu tư công do Bộ Tài chính vừa công bố, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/6 là 148.836 tỷ đồng, đạt hơn 25% kế hoạch và đạt gần 27,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Ước thanh toán từ đầu năm đến 31/7 là khoảng 186.848 tỷ đồng, đạt 31,61% kế hoạch (đạt 34,47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Về tình hình giải ngân một số dự án trọng điểm quốc gia, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Việt Nam, ước từ đầu năm đến ngày 31/7, dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 được giải ngân 7.200 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch năm 2022 được giao (hơn 20.526 tỷ đồng).

Bộ Giao thông vận tải cho biết dự án đã hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng, bàn giao 652,555 km (đạt 99,95%), còn lại khoảng 305 m chưa bàn giao, dự kiến hoàn thành trong tháng 7 này. Đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt (địa bàn Nghệ An) còn 55 m chưa bàn giao, đoạn Nha Trang - Cam Lâm (địa bàn Khánh Hòa) còn 250 m.

Tổng giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành giai đoạn 1 dự án đến ngày 15/7 đạt khoảng 25.658,23/57.075,32 tỷ đồng, tương đương 45 % giá trị hợp đồng, chậm khoảng 1,52%. Trong đó, sản lượng trung bình 4 dự án hoàn thành năm 2022 đạt 63,3% giá trị hợp đồng, chậm 2,9%; 4 dự án hoàn thành năm 2023 đạt 44,4% giá trị hợp đồng, đáp ứng kế hoạch; hai dự án hoàn thành năm 2024 sản lượng trung bình đạt 13,4% giá trị hợp đồng, chậm 2,9%.

Nhà thầu thi công đoạn tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông. (Ảnh: Huy Hùng/Vietnam+).

Với dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, ngày 13/7, Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt đầu tư 12 dự án thành phần với tổng chiều dài hơn 723 km, đánh dấu kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án và chuyển sang giai đoạn thực hiện dự án. 

Hiện dự án mới được Thủ tướng Chính phủ giao 257 tỷ đồng kế hoạch đâu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong kế hoạch năm 2022 phân bổ đợt 2, dự án được bố trí 257 tỷ đồng. Ước giải ngân đến cuối tháng 7 là 185 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch. 

Với dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành, theo Kho bạc Nhà nước, tổng số vốn giải ngân đến ngày 15/7 đạt khoảng 15.776 tỷ đồng, tương đương hơn 69% tổng nguồn vốn bố trí cho dự án.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư là 22.856 tỷ đồng, tổng lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2021 là 22.855 tỷ đồng, cụ thể: năm 2018 là 4.500 tỷ đồng, năm 2019 là 6.990 tỷ đồng, năm 2020 là 6.705,035 tỷ đồng, năm 2021 là 4.660 tỷ đồng.

chọn
[Photostory] Khu vực gần 1.600 nhà, đất sẽ giải tỏa để cải tạo kênh Đôi tại quận 8, TP HCM
Dự án Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn quận 8 có tổng chiều dài khoảng 4,3 km, với tổng số trường hợp nhà, đất bị ảnh hưởng là gần 1.600 trường hợp.