Agribank đấu giá 14 thửa đất gần 13 ha kèm nhà ở, cây xăng tại Sóc Trăng, khởi điểm 35,3 tỷ đồng

Công ty Đấu giá Hợp danh Sông Hậu vừa ra thông báo lần 2 về việc bán đấu giá 7 tài sản thế chấp tại Ngân hàng Agribank - Chi nhanh Sóc Trăng.

7 tài sản bao gồm 14 thửa đất rộng 126.773 m2, kèm các tài sản gắn liền với đất là nhà ở, xây xăng. Tổng giá khởi điểm là 35,3 tỷ đồng.

Cụ thể, tài sản 1 là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với với đất tại ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Thửa đất số 845, tờ bản đồ số 03, diện tích 2.618,3 m2. Trong đó diện tích đất ở nông thôn là 300 m2, đất trồng cây hằng năm khác là 2.318,3 m2. Kèm theo là ngôi nhà cấp 3 có 1 tầng rộng 281,24 m2 và một cây xăng.

Giá khởi điểm của tài sản này là 8,717 tỷ đồng.

Tài sản 2 tại xã Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Đây là thửa đất số 1221, tờ bản đồ số 01, diện tích 29.997 m2, mục đích sử dụng để nuôi trồng thủy sản. Giá khởi điểm 2,076 tỷ đồng. 

Tài sản 3 là 7 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

7 thửa đất có diện tích lần lượt là 22.428 m2, 2.716 m2, 7.200 m2, 12.600 m2, 13.812 m2, 18.910 m2, 10.034 m2.

Mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản.

Giá khởi điểm của 7 thửa đất này là 6,285 tỷ đồng.

Tài sản 4 là 2 quyền sử dụng đất tại ấp Đại Bái, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (nay là ấp Đại Bái, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).

Diện tích lần lượt là 1.365 m2 và 579 m2. Giá khởi điểm 2 thửa đất này là 3,229 tỷ đồng. 

Tài sản 5 là quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại ấp An Thường, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

Diện tích 750 m2; gồm đất ở 200 m2, đất cơ sở sản xuất kinh doanh 300 m2, đất trồng cây lâu năm 250 m2.

Kèm một nhà cấp 4 có 2 tầng có diện tích xây dựng 146,71 m2. Giá khởi điểm 6,015 tỷ đồng.

Tài sản 6 là quyền sử dụng đất, quyền ở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khóm Vĩnh An, Phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Thửa đất số 251, tờ bản đồ số 06, diện tích 750,9 m2; kèm một cửa hàng xăng dầu, diện tích 80,7 m2. Giá khởi điểm 3,637 tỷ đồng.

Tài sản 7 là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khóm Vĩnh An, Phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Diện tích 3.013 m2, khởi điểm 5,347 tỷ đồng. 

Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký đấu giá và xem 7 tài sản đến 17 giờ ngày 6/7. Đặt trước 10%. 

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá vào 10 giờ ngày 8/7, tại chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh sông Hậu tại tỉnh Sóc Trăng. Địa chỉ tại lầu 1, số 69 đường Lê Hồng Phong, khóm 6, phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức đấu giá lên.

Thông tin liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Sông Hậu, địa chỉ tại lầu 2, 190 Xuân Thủy, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT: 0292.3819.097.

Xem chi tiết thông báo đấu giá 7 tài sản tại đây.

chọn