Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: 'Anh Vũ hãy trực tiếp trả lời lúc cưới nhau đến giờ, anh có đưa cho em đồng nào không'

Bên cạnh câu hỏi "có bao giờ chuyển tiền cho con", bà Thảo yêu cầu chồng trực tiếp trả lời về việc "trong suốt thời kì từ lúc cưới nhau đến giờ, anh có chuyển cho em đồng nào không?". Bà Thảo buộc ông Vũ phải trực tiếp trả lời, nhưng "vua" cà phê yêu cầu đại diện pháp luật trả lời thay.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: 'Tôi có hai câu hỏi muốn anh Vũ trực tiếp trả lời'

chọn