Bắc Ninh: Sắp có thêm khu đô thị mới rộng gần 99 ha

Theo quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh, khu đô thị mới có diện tích qui hoạch 98,8 ha thuộc Khu đô thị mới Tây Bắc, TP Bắc Ninh.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500, Khu đô thị (phân khu A1, diện tích khoảng 98,8 ha) thuộc Khu đô thị mới Tây Bắc, TP Bắc Ninh.

Khu vực lập qui hoạch có diện tích 98,8 ha, thuộc phường Hòa Long và phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh với qui mô dân số dự kiến khoảng 14.000 người. 

Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu lập qui hoạch khu đô thị đảm bảo tiêu chí hiện đại, sinh thái và thông minh, có bố trí các công trình kiến trúc cao tầng ở trên trục đường H, tạo điểm nhấn về không gian kiến trúc cảnh quan cho đô thị, phục vụ cho nhu cầu của người dân. 

Trong việc lập qui hoạch cần tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan phù hợp với đồ án qui hoạch chung đô thị Bắc Ninh và qui hoạch phân khu Khu đô thị mới Tây Bắc, TP Bắc Ninh đã được phê duyệt. 

Đồng thời, định hướng đơn vị lập qui hoạch cũng cần thiết kế đô thị theo hướng kiến trúc hiện đại, điểm nhấn kiến trúc là các công trình hợp khối cao tầng trên trục đường H. Hình thành các khu ở mới đầy đủ hệ thống hạ tầng thuật và hạ tầng xã hội.

chọn