Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Quy hoạch giao thông huyện Phù Ninh thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh giai đoạn 2021-2030.

Phù Ninh là một huyện nằm ở phía đông bắc tỉnh Phú Thọ, có diện tích 156,37 km².

Huyện có vị trí địa lý như sau: Phía đông giáp huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc với ranh giới là sông Lô; Phía tây giáp thị xã Phú Thọ và huyện Thanh Ba; Phía nam giáp thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao; Phía bắc giáp huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (qua sông Lô) và huyện Đoan Hùng.

Huyện Phù Ninh có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Phong Châu (huyện lỵ) và 16 xã: An Đạo, Bảo Thanh, Bình Phú, Gia Thanh, Hạ Giáp, Lệ Mỹ, Liên Hoa, Phú Lộc, Phú Mỹ, Phú Nham, Phù Ninh, Tiên Du, Tiên Phú, Trạm Thản, Trị Quận, Trung Giáp.

Về quy hoạch, ngày 31/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2204/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Huyện có tuyến giao thông 16 km Quốc lộ 2 đi qua, ngoài ra có rất nhiều đường giao thông liên tỉnh, liên huyện. Là huyện nằm giữa 3 trung tâm kinh tế của tỉnh Phú Thọ là thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và huyện Lâm Thao, hầu như mọi hàng hóa đi từ 3 trung tâm này ra các huyện khác của tỉnh Phú Thọ đều đi qua huyện Phù Ninh.

 Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ  - Ảnh 1.

Huyện Phù Ninh trên bản đồ Google vệ tinh.

 Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ  - Ảnh 2.

Quy hoạch giao thông huyện Phù Ninh thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ (Nguồn: Sở Quy hoạch & Kiến trúc tỉnh Phú Thọ).

 Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ  - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

 - Xem chi tiết quy hoạch giao thông huyện Phù Ninh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Phù Ninh TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch giao thông huyện Phù Ninh TẠI ĐÂY.