Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh đến năm 2030.

Phù Ninh là một huyện nằm ở phía đông bắc tỉnh Phú Thọ, có diện tích 156,37 km².

Huyện có vị trí địa lý như sau: Phía đông giáp huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc với ranh giới là sông Lô; Phía tây giáp thị xã Phú Thọ và huyện Thanh Ba; Phía nam giáp thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao; Phía bắc giáp huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (qua sông Lô) và huyện Đoan Hùng.

Huyện Phù Ninh có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Phong Châu (huyện lỵ) và 16 xã: An Đạo, Bảo Thanh, Bình Phú, Gia Thanh, Hạ Giáp, Lệ Mỹ, Liên Hoa, Phú Lộc, Phú Mỹ, Phú Nham, Phù Ninh, Tiên Du, Tiên Phú, Trạm Thản, Trị Quận, Trung Giáp.

Về quy hoạch, ngày 31/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2204/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tổng diện tích đất tự nhiên là 15.736,97ha, trong đó: Đất nông nghiệp: 9.777,27ha, chiếm 62,13% tổng diện tích tự nhiên (Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 1.549,21 ha); Đất phi nông nghiệp: 5.912,06 ha, chiếm 37,57% tổng diện tích tự nhiên; Đất chưa sử dụng: 47,64 ha, chiếm 0,30% tổng diện tích tự nhiên.

Tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng là 2.307,51 ha, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2.174,06 ha (Đất chuyên trồng lúa nước là 404,14 ha); Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 106,88 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 26,57 ha.

Trong kỳ quy hoạch đã đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng là 9,37 ha. Toàn bộ diện tích đất chưa sử dụng được đưa vào mục đích đất phi nông nghiệp.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 1.

Huyện Phù Ninh trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ (Nguồn: Sở Quy hoạch & Kiến trúc tỉnh Phú Thọ).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

 - Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 huyện Phù Ninh TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh TẠI ĐÂY.