Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Xương Huân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Quy hoạch sử dụng đất quận phường Xương Huân có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Xương Huân là phường nội thành thuộc khối biển của TP Nha Trang, có diện tích tự nhiên là 0,63 km2 và có tứ cận phía đông giáp biển Nha Trang; phía tây giáp phường Vạn Thạnh; phía nam giáp phường Lộc Thọ; phía bắc giáp sông Cái Nha Trang. Phường đươc chia thành 7 tổ dân phố.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa

Địa bàn phường có bảo tàng Alexandre Yersin, Công viên Alexandre Yersin, bưu điện tỉnh Khánh Hòa,...

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất phường Xương Huân có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Xương Huân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Xương Huân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 1.

Phường Xương Huân trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Xương Huân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Ký hiệu các loại đất.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất phường Xương Huân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất phường Xương Huân. TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.