Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vĩnh Phúc là một tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, Việt Nam, nằm ở chính giữa trung tâm hình học trên bản đồ miền Bắc. Đây là tỉnh nằm trong quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Có diện tích vào khoảng 1.235,2 km².

Vị trí địa lý của tỉnh Vĩnh Phúc như sau: Phía bắc giáp tỉnh Thái Nguyên (với ranh giới là dãy núi Tam Đảo) và tỉnh Tuyên Quang; phía tây giáp tỉnh Phú Thọ với ranh giới tự nhiên là sông Lô; phía nam và phía đông giáp thủ đô Hà Nội với ranh giới tự nhiên là sông Hồng.

Tỉnh Vĩnh Phúc có 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 2 thành phố và 7 huyện với 136 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 15 phường, 16 thị trấn và 105 xã.

Về quy hoạch, 20/1/2012 Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số 113/QĐ-TTg về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020.

Mục tiêu cụ thể: Hình thành hệ thống các khu, cụm công nghiệp hợp lý trên địa bàn, đảm bảo sự phát triển bền vững và thật sự trở thành động lực cho sự phát triển chung; tạo hạt nhân để phát triển đồng bộ các tiểu vùng và các địa phương trong Tỉnh; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với cơ cấu dân cư, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Đến năm 2020 hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ ở các khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trên địa bàn Tỉnh.

Mở rộng không gian đô thị trung tâm: gồm các hạt nhân chính là thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, đô thị mới Bồ Sao, Tân Tiến, Chấn Hưng, thị trấn Hương Canh.

Định hướng phát triển các khu vực đô thị vệ tinh trong tổng thể thành phố Vĩnh Phúc trong tương lai: Các đô thị vùng trung du và miền núi phía Bắc: gồm thị trấn Tam Đảo, thị trấn Hợp Châu (huyện Tam Đảo), thị trấn Hợp Hòa (huyện Tam Dương), thị trấn Xuân Hòa (huyện Lập Thạch), thị trấn cảng sông Như Thụy (Lập Thạch). Ngoài 6 đô thị hạt nhân, cụm đô thị này sẽ gồm 28 thị tứ là trung tâm phát triển của các huyện Lập Thạch, Tam Dương, Bình Xuyên. 

Các đô thị phía Nam: thị trấn huyện lỵ Vĩnh Tường, thị trấn Yên Lạc, thị trấn cảng sông Vĩnh Thịnh thuộc huyện Vĩnh Tường. Chuỗi đô thị này sẽ bao gồm các thị tứ tại huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

Tỉnh Vĩnh Phúc thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Tỉnh Vĩnh Phúc thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 3.

Kí hiệu các loại đất.

 Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc TẠI ĐÂY.