Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Quy hoạch sử dụng đất xã Nam Cát Tiên được thể hiện trong bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Đồng Nai

Xã Nam Cát Tiên có diện tích khoảng 22,46 km², giáp với nhiều khu vực khác ở tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.

Vị trí cụ thể của xã Nam Cát Tiên như sau: Phía đông giáp xã Phú An (huyện Tân Phú, Đồng Nai); phía tây giáp xã Đắc Lua (huyện Tân Phú, Đồng Nai) và phía bắc giáp xã Đạ Kho (huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng); phía nam giáp xã Núi Tượng và xã Phú An (huyện Tân Phú, Đồng Nai).

Trên địa bàn xã có Vườn Quốc gia Cát Tiên, Bến xe Nam Cát Tiên và sông Đồng Nai chảy qua theo địa giới xã. Hiện chưa có dự án chung cư, trung tâm thương mại nào đã được triển khai tại xã.

Quy hoạch sử dụng đất xã Nam Cát Tiên được thể hiện trong bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Nam Cát Tiên thể hiện trên bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai - Ảnh 1.

Xã Nam Cát Tiên thể hiện trên bản đồ google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Nam Cát Tiên thể hiện trên bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Nam Cát Tiên trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Phú TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Nam Cát Tiên TẠI ĐÂY.