Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Quy hoạch sử dụng đất xã Núi Tượng được thể hiện trong bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Đồng Nai

Xã Núi Tượng có diện tích khoảng 22,91 km², giáp với nhiều xã khác của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Vị trí cụ thể của xã Núi Tượng như sau: Phía đông giáp xã Phú An; phía tây giáp xã Tà Lài, xã Phú Lập, và xã Phú Thịnh; phía bắc giáp xã Đắc Lua và xã Nam Cát Tiên; phía nam giáp xã Phú Xuân.

Trên địa bàn xã có nhiều trang trại và sông Đồng Nai chảy qua theo một phần địa giới xã. Hiện chưa có dự án chung cư, trung tâm thương mại nào đã được triển khai tại đây.

Quy hoạch sử dụng đất xã Núi Tượng được thể hiện trong bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Núi Tượng thể hiện trên bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai - Ảnh 1.

Xã Núi Tượng thể hiện trên bản đồ google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Núi Tượng thể hiện trên bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Núi Tượng trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Phú TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Núi Tượng TẠI ĐÂY.