Bảo hiểm Hùng Vương đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu của SAM Holdings

Bảo hiểm Hùng Vương (đơn vị liên quan đến lãnh đạo SAM Holdings) vừa đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu SAM theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, nhằm tăng sở hữu tại SAM Holdings từ 0,92% vốn điều lệ lên 1,19% vốn điều lệ.

Tổng CTCP Bảo hiểm Hùng Vương vừa đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu SAM của CTCP SAM Holdings với mục đích đầu tư. Thời gian thực hiện dự kiến là từ ngày 17/10 - ngày 15/11.

Nếu giao dịch trên thành công, tỷ lệ sở hữu của Bảo hiểm Hùng Vương tại SAM Holdings sẽ tăng từ 0,92% vốn điều lệ (tương đương 3,3 triệu cổ phiếu) lên 1,19% vốn điều lệ (tương đương 4,3 triệu cổ phiếu).

Về tình hình cổ phiếu SAM Holdings, kết phiên ngày 12/10, cổ phiếu SAM ở mức 9.840 đồng/cp.

 Tình hình giá cổ phiếu SAM trong 1 tháng gần đây. (Nguồn: TradingView).

Bảo hiểm Hùng Vương là doanh nghiệp có liên quan đến Ban lãnh đạo SAM Holdings, ông Nguyễn Minh Tùng là thành viên HĐQT của Bảo hiểm Hùng Vương, đồng thời ông còn là thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc kiêm người được ủy quyền công bố thông tin của SAM Holdings.

Trước đó, trong giao dịch từ ngày 9/8 - ngày 8/9, Bảo hiểm Hùng Vương đã bán ra hơn 1 triệu cổ phiếu SAM, tương đương thực hiện 61% số lượng đã đăng ký bán trước đó, đồng thời giảm tỷ lệ sở hữu của đơn vị này tại SAM Holdings từ 1,2% (tương đương gần 4,4 triệu cổ phiếu) xuống 0,92% vốn điều lệ (tương đương 3,3 triệu cổ phiếu).

Theo Bảo hiểm Hùng Vương, doanh nghiệp không hoàn tất giao dịch là do điều kiện thị trường chưa thuận lợi.

Ở diễn biến khác, một đơn vị khác là CTCP Chứng khoán Quốc Gia (NSI), tổ chức có liên quan đến Ban lãnh đạo của SAM Holdings vừa hoàn tất mua 2,3 triệu cổ phiếu SAM trong giao dịch từ ngày 26/9 - 12/10. 

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu SAM mà NSI nắm giữ tăng từ 6,25 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ sở hữu 1,72%) lên 8,55 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ sở hữu 2,34%).

Đợt mua vào cổ phiếu này diễn ra trong bối cảnh NSI "hụt" mua 2,3 triệu cổ phiếu SAM trong giai đoạn từ ngày 21/7 - 19/8 như đã đăng ký tại ngày 15/7, lý do là diễn biến giá chưa phù hợp. Kết phiên giao dịch ngày 19/8, thị giá SAM ở mức 13.500 đồng/cp, tăng gần 15% so với giá kết phiên tại ngày 15/7, ngày NSI đăng ký giao dịch nói trên.  

Bên cạnh lần không hoàn tất giao dịch nói trên, từ tháng 5 đến nay, NSI cũng có hai lần khác không hoàn tất các thương vụ mua cổ phiếu SAM như đã đăng ký với cùng lý do là diễn biến giá chưa phù hợp. 

chọn