Vợ Chủ tịch HĐQT Becamex TDC đăng ký bán gần hết cổ phiếu đang nắm giữ

Trong giao dịch từ ngày 11/9 - 10/10 tới đây, bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, vợ ông Đoàn Văn Thuận - Chủ tịch HĐQT Becamex TDC dự kiến bán ra 33.400 cổ phiếu TDC, tương đương 94% số cổ phiếu TDC mà bà Diệp đang sở hữu.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, vợ ông Đoàn Văn Thuận - Chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC, mã chứng khoán: TDC) vừa đăng ký bán ra 33.400 cổ phiếu TDC, dự kiến giao dịch từ ngày 11/9 - 10/10.

Phương thức giao dịch dự kiến là khớp lệnh hoặc thỏa thuận, nếu giao dịch trên thành công, tỷ lệ sở hữu của bà Diệp tại Becamex TDC sẽ giảm từ 0,03% còn 0,002% vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu cũng tương đương giảm từ 35.400 còn 2.000 cổ phiếu.

Nói thêm về tình hình hoạt động của công ty, vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa thông báo bổ sung 7 mã cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, trong đó có mã TDC của Becamex TDC.

Lý do HOSE đưa ra là doanh nghiệp ghi nhận lỗ ròng trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên. 

Becamex TDC lỗ ròng hơn 321,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi ròng 21,8 tỷ đồng. Do khoản lỗ ròng này, tính đến thời điểm cuối quý II, lợi nhuận lũy kế của công ty đã chuyển lỗ, ở mức 286 tỷ đồng. 

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Becamex TDC đạt 238 tỷ đồng, giảm hơn 70% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bất động sản (vốn là nguồn thu chính) giảm hơn 88,5% so với cùng kỳ còn 52 tỷ đồng.

Becamex TDC cho biết, trong kỳ, hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty mẹ giảm mạnh, đồng thời có nhiều hàng hóa bất động sản bị trả lại. Lợi nhuận của các công ty con không cao, không biến động nhiều, lợi nhuận hợp nhất của công ty tập trung chủ yếu tại công ty mẹ.  

Bên cạnh đó, khoản thu nhập khác của Becamex TDC cũng giảm 98,8% so với cùng kỳ còn gần 1,2 tỷ đồng, chủ yếu do giảm lãi thanh lý, nhượng bán tài sản cố định. Trong khi đó, chi phí khác tăng hơn 11 lần do nộp phạt vi phạm hợp đồng và phát sinh thêm khoản hoàn nhập tài sản đã bán năm trước. 

chọn
Bình Phước sẽ phát triển mạnh Chơn Thành và Đồng Xoài, hình thành vùng đô thị lớn phía Nam
Theo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tỉnh này xác định Chơn Thành và Đồng Xoài là hai đô thị cùng tăng trưởng mạnh, là cơ sở để phát triển vùng đô thị lớn ở phía Nam.