Becamex TDC lỗ sau thuế hơn 40 tỷ đồng, cải thiện so với cùng kỳ nhờ tiết giảm chi phí

Trong BCTC hợp nhất quý I vừa công bố, Becamex TDC báo lỗ sau thuế 40,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 108,9 tỷ đồng nhờ tiết giảm các chi phí tài chính, bán hàng và giá vốn hàng bán.

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC, mã chứng khoán: TDC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2023 với doanh thu thuần giảm 24% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 104 tỷ đồng. 

Trong quý, công ty ghi nhận thêm doanh thu từ hợp đồng xây dựng và tăng mạnh doanh thu kinh doanh vật liệu xây dựng.

Song, nguồn thu chính là bán thành phẩm giảm 38% doanh thu từ bán thành phẩm còn 70,3 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp bán thành phẩm cũng giảm từ 19% trong quý I/2022 xuống 16,6% trong quý vừa qua. 

Trong quý, tổng giá vốn giảm 73% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm 70% nhờ giảm chi phí lãi vay và không ghi nhận khoản phí lãi chậm thanh toán như cùng kỳ. Chi phí bán hàng cũng giảm 21% nhờ tiết giảm các khoản phí như phí khấu hao tài sản cố định, phí vật liệu, bao bì,...

Kết quả, công ty báo lỗ sau thuế 40,3 tỷ đồng. Khoản lỗ này đã cải thiện so với mức lỗ 108,9 tỷ đồng trong cùng kỳ quý I/2022 và so với mức lô 104 tỷ đồng trong quý IV/2022 trước đó. 

 KQKD quý I của Becamex TDC. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC DN).

Theo giải trình từ phía Becamex TDC, lợi nhuận của các công ty con không cao, không biến động nhiều và lợi nhuận tập trung chủ yếu tại công ty mẹ. Song, lợi nhuận tại công ty mẹ lỗ nên dẫn đến lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất như trên.

Xét về tổng tài sản của doanh nghiệp, tính đến hết ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Becamex TDC đạt 3.832 tỷ đồng, giảm gần 7 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó, khoản tiền và tương đương tiền của công ty giảm 79% còn 8,5 tỷ đồng, do giảm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.

Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho tại cuối quý I của becamex TDC cũng giảm so với đầu năm còn lần lượt là 877,4 tỷ đồng và 398,9 tỷ đồng.

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn tại các dự án bất động sản cũng giảm gần 5 tỷ đồng so với đầu năm còn gần 1.595 tỷ đồng, ghi nhận chủ yếu tại các dự án TDC Plaza (529 tỷ đồng), dự án Hòa Lợi  - Khu dân cư E15 - E19 (349 tỷ đồng), dự án Hòa Lợi - Khu dân cư E12 - E16 (463 tỷ đồng),...

Ngược lại, tính tới cuối quý I, công ty ghi nhận 1.738 tỷ đồng nợ tài chính, tăng 34 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, dư nợ trái phiếu của công ty là hơn 683 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu thưởng, có đảm bảo, kỳ hạn 5 năm, phát hành cho CTCP Chứng khoán Navibank năm 2020 để tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty.

chọn