Bình Dương siết huy động vốn và mua bán bất động sản dự án

Các dự án tại Bình Dương chỉ được huy động vốn, mở bán nhà ở hình thành trong tương lai khi có thông báo đủ điều kiện được huy động vốn, được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai của Sở Xây dựng tỉnh này.

Ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương vừa ký văn bản về việc tăng cường triển khai công tác quản lý tình hình thị trường BĐS trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Sở Xây dựng tỉnh này yêu cầu chủ đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản... trong quá trình triển khai dự án.

Bình Dương siết huy động vốn và mua bán bất động sản dự án - Ảnh 1.

Các dự án tại Bình Dương chỉ được huy động vốn, mở bán khi có thông báo của Sở Xây dựng tỉnh này. (Ảnh: Khải An)

Các chủ đầu tư chỉ được phép tổ chức huy động vốn, mở bán nhà ở hình thành trong tương lai khi có thông báo đủ điều kiện được huy động vốn, được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai của Sở Xây dựng theo quy định của pháp luật nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Đồng thời, chủ đầu tư phải thực hiện việc bảo lãnh huy động vốn, thanh toán trong mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định; sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở tại dự án; nghiêm cấm chủ đầu tư huy động vượt quá số tiền mua, thuê mua nhà ở được ứng trước của khách hàng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động hoặc chiếm dụng vốn đã huy động hoặc huy động vượt quá số tiền mua, thuê mua nhà ở ứng trước của khách hàng thì phải hoàn lại số tiền đã huy động sai quy định; phải bồi thường (nếu gây thiệt hại) và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bình Dương siết huy động vốn và mua bán bất động sản dự án - Ảnh 2.

Chủ đầu tư phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về dự án tại công trường của dự án. (Ảnh: Khải An).

Sở Xây dựng tỉnh này cũng cho biết, các chủ đầu tư chỉ được thực hiện việc huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản.

Đồng thời, phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về dự án (tên, vị trí, quy mô, thiết kế, hình ảnh, phối cảnh tổng thể, tiến độ đầu tư xây dựng) tại công trường của dự án.

Sở Xây dựng tỉnh này cũng đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1333/UBND-KT.

Được biết, văn bản Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành được thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1333/UBND-KT ngày 2/4/2021 về việc tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tag:
chọn