Bình Thuận: Đất ở đô thị sau tách thửa tối thiểu 40 m2

Từ ngày 10/9, diện tích tối thiểu đất ở đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được hình thành từ việc tách thửa là 40 m2 và có chiều rộng không nhỏ hơn 4 m, chiều dài 5 m

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn.

Cụ thể, đối với diện tích đất ở nông thôn, diện tích tối thiểu các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa là 60 m2 và có chiều rộng dưới 4 m, chiều dài tối thiểu là 8 m.

Đối với đất ở đô thị, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là 40 m2 và có chiều rộng không dưới là 4 m, chiều dài không dưới 5 m.

Riêng đất phi nông nghiệp, khi tách thửa tại khu vực đô thị phải có diện tích tối thiểu là 60 m2 (rộng tối thiểu 4 m và dài tối thiểu 5 m), khu vực nông thôn phải có diện tích tối thiểu là 100 m2 (rộng tối thiểu là 5 m và dài tối thiểu là 10 m).

Ngoài ra, đối với đất nông nghiệp nằm ngoài khu dân cư diện tích tối thiểu các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa tại các xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Phú Quý) là 1.000 m2; tại các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố và các xã thuộc huyện Phú Quý là 500 m2.

Đối với đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư, đất vườn ao (nông nghiệp) tách ra thửa riêng không gắn với đất ở phải có diện tích tối thiểu các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa tại các xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố là 400 m2.

Diện tích tối thiểu các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa tại phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố là 300 m2.

UBND tỉnh Bình Thuận cho biết quyết định nói trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2021 và thay thế các quyết định về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trước đó.

chọn
KCN công nghệ cao tại Hoà Lạc của Vinaconex đã hút 12 nhà đầu tư thứ cấp, cuối năm 2024 sẽ hoàn chỉnh toàn bộ hạ tầng
Từ quý II năm nay, Vinaconex sẽ triển khai thi công thi công các hạng mục như 14 km đường giao thông và 56 km hệ thống cấp thoát nước... thuộc dự án KCN công nghệ cao 2 - Khu công nghệ cao Hoà Lạc, dự kiện sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng từ quý IV/2024.