Bộ Tài chính tiếp tục ra văn bản đề nghị nghiêm trị trốn thuế bất động sản

Các cơ quan công an sẽ phối hợp với các cục thuế địa phương để điều tra, đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Mới đây, Bộ Tài chính đã có văn bản số 438/BTC-VP ngày 12/1 gửi Bộ Công an, Bộ Tư pháp và UBND các tỉnh/thành về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Theo đó, để chống thất thu thuế, đồng thời hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai đúng giá chuyển nhượng bất động sản, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo nguồn thu ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính đã đề nghị các bộ, ngành và địa phương cùng vào cuộc.

Cụ thể, Bộ Công an chỉ đạo cơ quan công an các địa phương phối hợp với các cục thuế để điều tra xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế. Điều này nhằm răn đe, ngăn chặn và truy thu thuế cho ngân sách Nhà nước.

Bộ Tư pháp, UBNB các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các cục thuế tại địa phương để yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản kê khai trên hợp đồng công chứng theo giá thực tế mua bán, để làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật, tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Tổng cục thuế chỉ đạo cục thuế địa phương chủ động phối hợp cơ quan công an, Sở Tư pháp để đấu tranh xử lý có hiệu quả hành vi trốn thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Trước đó, ngày 15/12/2021, Bộ Tài chính cũng đã có văn bản gửi tới UBND các tỉnh, thành phố và Tổng cục thuế về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Theo đó, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin cho cơ quan thuế để quản lý chặt chẽ thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Các tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan Nhà nước liên quan hướng dẫn người dân, chủ đầu tư, doanh nghiệp bất động sản kê khai trên hợp đồng công chứng đúng giá thực tế mua bán. Điều này nhằm mục đích làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính khẳng định, kê khai trên hợp đồng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế là hành vi vi phạm pháp luật và người thực hiện sẽ bị xử lý theo quy định. Bộ đề nghị các địa phương thường xuyên vận động người dân, doanh nghiệp kê khai trung thực giá chuyển nhượng trên hợp đồng mua bán.

Với Tổng cục thuế, Bộ yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, đặc biệt là các quy định về hành vi trốn thuế và xử lý vi phạm đối với hành vi này trong pháp luật hình sự để người dân, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc. Ngoài ra, cần tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản của người dân và doanh nghiệp, xử lý nghiêm hành vi trốn thuế.

chọn
Ecopark làm khu đô thị du lịch 10.000 tỷ ở Hà Tĩnh
Tập đoàn Ecopark dự kiến đầu tư Khu đô thị du lịch Xuân Đan - Xuân Phổ tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh với diện tích 154 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng.