Bộ Xây dựng dự kiến xây mới, cải tạo 11,9 triệu căn nhà trong 10 năm tới

Một trong các mục tiêu cơ bản của Dự thảo Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2040 là phấn đấu phát triển và cải tạo sửa chữa nhà ở đạt 1,032 tỷ m2, tương ứng với khoảng 11,9 triệu căn nhà.

Bộ Xây dựng vừa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Cả nước có 260 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân KCN - Ảnh 1.

Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước giao cho ngành Xây dựng. (Ảnh tư liệu: Kiều Anh).

Hoàn thành 260 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc đạt 24,4 m2. Trong đó, khu vực đô thị đạt 25,1 m2 sàn/người, tăng 3,8 m2 so với năm 2011); khu vực nông thôn đạt 24 m2 sàn/người, tăng 6,2 m2.

Đa số các hộ dân cư đều có nhà ở và đang sống trong những ngôi nhà kiên cố hoặc bán kiên cố. Tỷ lệ hộ sống trong nhà kiên cố hoặc bán kiên cố tăng lên tới 93,1% tổng số hộ có nhà ở. 

Đến nay trên cả nước đã hoàn thành khoảng 260 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp, tương ứng khoảng 110.000 căn với 5,5 triệu m2 nhà ở. Bên cạnh đó, hơn 270 dự án, tương đương khoảng 256.000 căn với tổng diện tích khoảng 12,8 triệu m2 đang tiếp tục được triển khai.

Công tác hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, người nghèo khu vực nông thôn, người nghèo khu vực thiên tai, bão lụt ước tính đạt khoảng 500.000 hộ dân, tương đương với khoảng 2 triệu người dân có chỗ ở an toàn…

Hệ thống chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nhà ở ngày càng được hoàn thiện, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở, đa dạng hóa các sản phẩm nhà ở, đáp ứng phần lớn nhu cầu nhà ở của nhân dân.

Phấn đấu đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đạt 30 m2 sàn/người 

Một trong các mục tiêu cơ bản của Dự thảo Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2040 là phấn đấu phát triển và cải tạo sửa chữa nhà ở đạt 1,032 tỷ m2, tương ứng với khoảng 11,9 triệu căn nhà.

Đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 27 m2 sàn/người, đến năm 2030 đạt khoảng 30 m2 sàn/người.

Bên cạnh đó, Dự thảo có các mục tiêu khác như tăng tỷ trọng cơ cấu nhà cho thuê; đa dạng hóa, đẩy mạnh việc phát triển nhà ở thương mại có diện tích trung bình và giá cả hợp lý; đẩy mạnh công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại các đô thị gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị;  

Xây dựng và kết cấu lại các chính sách cụ thể riêng cho từng loại hình nhà ở, nhóm đối tượng mục tiêu của chính sách nhà ở xã hội bao gồm công nhân, người thu nhập thấp tại đô thị, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân; hoàn thiện, sửa đổi quy định về quản lý, phát triển nhà ở theo quy hoạch, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển nhà...

Đáng chú ý, một nhiệm vụ trọng tâm trong hệ thống mục tiêu cụ thể có kèm theo chỉ tiêu về phát triển nhà giai đoạn 2021 - 2030 là phát triển nhà ở cho công nhân.

Theo Bộ Xây dựng, sau khi tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, Bộ dự kiến sẽ hoàn thiện Dự thảo Chiến lược nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong quý IV.

chọn
Hình ảnh vành đai 4 qua Thanh Oai, Hà Nội đang xây dựng
Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô qua huyện Thanh Oai có chiều dài 7,9 km trên địa bàn 6 xã.