Buông lỏng quản lí đất đai, nhiều cán bộ ở TP HCM bị kiểm điểm

Thanh tra TP HCM vừa công bố thông tin liên quan đến các vi phạm của Chủ tịch UBND Quận Bình Thạnh, Quận 4 và yêu cầu tổ chức kiểm điểm.

Cụ thể, tại kết luận thanh tra về công tác quản lí nhà nước trên địa bàn Quận Bình Thạnh cho thấy sự buông lỏng, thiếu trách nhiệm của cán bộ quận trong việc quản lí, cho thuê nhà, đất do Nhà nước quản lí.

tp-hcm-thieu-trach-nhiem-trong-cong-tac-quan-ly-dat-dai-loat-can-bo-quan-bi-kiem-diem

Thanh tra kết luận nhiều vi phạm của lãnh đạo các Quận trong năm 2019.

Cụ thể, trên địa bàn quận Bình Thạnh có 4 mặt bằng đơn vị thuê đã cải tạo, sửa chữa, thay đổi kiến trúc nhưng chưa có sự đồng ý của Công ty Dịch vụ công ích quận là chưa phù hợp về quản lí, sử dụng tài sản công.

Ngoài ra có 48 đơn vị còn nợ tiền thuê mặt bằng với số tiền hơn 4 tỉ đồng; khoản nợ này là do Công ty điều chỉnh giá cho thuê, truy thu chênh lệch tăng tiền thuê đất từ 2015 - 2017.

Thanh tra TP còn phát hiện một số địa chỉ nhà đất khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp sử dụng một phần diện tích là trụ sở làm việc, có một phần diện tích cho thuê; nhiều địa chỉ nhà đất chờ bán đấu giá do UBND quận quản lí bị bỏ trống nhiều năm.

Tại UBND quận 4, Thanh tra TP HCM kết luận: Công tác quản lí tài sản công do Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 quản lí, giữ hộ nhiều chỗ không đúng qui định, chậm nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Có 35 thửa đất công do UBND quận quản lí chưa được đo đạc, sử dụng sai mục đích; một vài thửa đất công có tình trạng bị lấn chiếm. UBND quận cho phép Công ty Dịch vụ công ích quận 4 cho thuê, khai thác Dự án công viên Hồ Khánh Hội không phù hợp với qui hoạch

Trong đó, công ty cho các đơn vị thuê mặt bằng chỗ để giữ xe, làm kho chứa hàng, cho thuê kinh doanh siêu thị trên khu đất công viên Hồ Khánh Hội dựa trên hai văn bản cho phép của UBND quận 4 là không phù hợp với qui hoạch được duyệt. Ngoài ra có 8 thửa đất do Hợp tác xã thương mại dịch vụ Kênh tẻ được sử dụng nhưng cho thuê lại, sử dụng sai mục đích.

Buông lỏng quản lí đất đai, nhiều cán bộ ở TP HCM bị kiểm điểm - Ảnh 2.

Công tác quản lí tài sản công trên địa bàn quận 4 có dấu hiệu buông lỏng.

Từ kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo chủ tịch UBND quận Bình Thạnh rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. 

Khẩn trương thực hiện các kiến nghị xử lí sau thanh tra, nhất là việc thu hồi và quản lí đất dôi dư sau giải tỏa, đất công chưa được quản lí, sử dụng không đúng mục đích, rà soát để xuất phương án xử lí các khu đất dôi dư trình UBND TP phố xem xét.

Đối với UBND quận 4 tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm đối với các cá nhân có thiếu sót, tồn tại. Rà soát hiện trạng từng thửa đất công để tham mưu đưa vào sử dụng hợp lý không để xảy ra tình trạng cho thuê đất không đúng thẩm quyền, mục đích.

Trường hợp Hợp tác xã Kênh Tẻ phải rà soát củng cố hồ sơ pháp lí đối với các nhà, đất đang bị lấn chiếm, chiếm dụng chưa thu hồi.

chọn