Cần Thơ thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

UBND thành phố Cần Thơ vừa thành lập Tổ công tác đặc biệt nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ làm Tổ trưởng, Tổ phó gồm 4 Phó chủ tịch UBND thành phố; trong đó, Tổ phó thường trực do Phó Chủ tịch thường trực UBND đảm nhiệm và thành viên là Giám đốc các sở, ngành.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư để báo cáo UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ đối với các nội dung thuộc thẩm quyền; tổng hợp những khó khăn vượt thẩm quyền để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng và bộ, ngành trung ương xem xét, tháo gỡ.

Chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa sở, ngành thành phố và UBND các quận huyện, giải quyết dứt điểm vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh; thống nhất đề xuất giải pháp xử lý những khó khăn vướng mắc của các dự án; đôn đốc, giám sát quá trình giải quyết thuộc thẩm quyền của các ngành, địa phương; hướng dẫn doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư, sản xuất kinh doanh và các quy định liên quan.

Mặt khác, tỉnh yêu cầu nghiên cứu, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa và đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong giải quyết các thủ tục đầu tư; đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định; chủ động tiếp cận, trao đổi, làm việc với nhà đầu tư tiềm năng nhằm vận động, xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh trên địa bàn thành phố.

Tỉnh giao Cơ quan thường trực Tổ công tác là Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố chủ động tiếp nhận, điều phối nội dung kiến nghị của các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị liên quan, chuyển đến cơ quan có liên quan chủ trì giải quyết theo chức năng nhiệm vụ; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác để chủ trì xem xét, giải quyết.

Tổ công tác được thành lập Nhóm giúp việc để tham mưu, tổng hợp các nội dung làm việc của Tổ công tác trong phạm vi nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của cơ quan mình theo phân công của lãnh đạo Tổ công tác… Tổ công tác làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên và người đứng đầu.

Các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về công tác được phân công theo chức năng, nhiệm vụ được giao đồng thời có nhiệm vụ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của UBND thành phố về tình hình, kết quả, tiến độ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cũng đã thành lập Ban chỉ đạo 743 do Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban, các Phó Bí thư làm các Phó ban. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy được phân công mỗi đồng chí làm Tổ trưởng của một dự án trọng điểm trên địa.

Ban Chỉ đạo 743 tổ chức họp định kỳ hàng tháng, hoặc họp đột xuất hàng tuần nhằm giải quyết cụ thể từng dự án gặp khó khăn, vướng mắc. Bước đầu, Ban Chỉ đạo 743 đã tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc của các dự án, thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện cũng như công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

chọn
Đối lập 2 khu vực sắp 'lên đời' ở Lâm Đồng: Đất nền Bảo Lâm được săn đón, Lạc Dương lác đác vài chục giao dịch
Thời gian tới, toàn bộ huyện Lạc Dương sẽ sáp nhập vào TP Đà Lạt, trong khi 5 xã của huyện Bảo Lâm cũng sẽ được sáp nhập vào TP Bảo Lộc. Tuy nhiên, diễn biến thị trường bất động sản tại Lạc Dương và Bảo Lâm lại đi ngược nhau.