Tags 1624 kết quả được gắn tag "chuyển giới"

chuyển giới

Chuyển giới

Chuyển giới ở Việt Nam - Vượt qua kỳ thị xã hội để phẫu thuật chuyển giới và sống thật với giới tính của mình. Tìm hiểu thế giới của người phẫu thuật chuyển giới. Những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của họ

Xem thêm
Tìm theo ngày
chọn