Tags

chuyển giới

Tìm theo ngày
Chuyển giới - Đọc tin tức chuyển giới mới nhất tại Việt Nam Mới

Chuyển giới - Đọc tin tức chuyển giới mới nhất tại Việt Nam Mới

Chuyển giới

Chuyển giới ở Việt Nam - Vượt qua kỳ thị xã hội để phẫu thuật chuyển giới và sống thật với giới tính của mình. Tìm hiểu thế giới của người phẫu thuật chuyển giới. Những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của họ