Cổ phiếu HBC của Tập đoàn Hòa Bình sẽ giao dịch toàn thời gian trở lại vào ngày 19/1

Theo thông báo của HOSE, ngày mai (19/1), cổ phiếu HBC của Tập đoàn Hòa Bình sẽ được giao dịch toàn thời gian trở lại. Song, cổ phiếu HBC vẫn nằm trong diện kiểm soát và diện cảnh báo theo các quyết định trước đó của HOSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa có thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu HBC của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, theo đó, chuyển cổ phiếu HBC từ diện hạn chế giao dịch sang diện kiểm soát kể từ ngày 19/1 tới đây. 

Cổ phiếu HBC sẽ được giao dịch toàn thời gian kể từ ngày 19/1. 

Theo HOSE, Hòa Bình đã khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định tại khoản 5 Điều 39, nhưng chưa đáp ứng quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 38 của Quyết định số 17/QĐ-HĐTV, chứng khoán niêm yết đang trong diện bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều này sẽ được đưa ra khỏi diện kiểm soát khi công bố thông tin báo cáo tài chính năm kế tiếp đúng thời hạn theo quy định. 

Cổ phiếu HBC cũng sẽ được đồng thời theo dõi ở diện kiểm soát theo quyết định vào ngày 10/4/2023 do Hòa Bình chậm nộp báo cáo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong hai năm liên tiếp (2021 - 2022); diện cảnh báo theo quyết định vào ngày 6/7/2023 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022 là số âm. 

Ngày 15/1 vừa qua, Hòa Bình đã chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Đợt lấy ý kiến này dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 25/1 - 24/2 tới. 

Nói thêm về hoạt động kinh doanh của Hòa Bình, cuối tháng 12/2023, Hòa Bình đã ký kết hợp đồng tổng thầu D&B dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên, TP Hải Phòng cùng chủ đầu tư Thái – Holding. Tổng giá trị hợp đồng kí kết gần 4.000 tỷ đồng. 

Công ty cũng đề ra mục tiêu kết quả kinh doanh năm 2024 với doanh thu 10.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 433 tỷ đồng. Kế hoạch doanh thu này tương đương giảm 13,6% so với kế hoạch tổng doanh thu 12.500 tỷ đồng cho năm 2023. Ngược lại, kế hoạch lợi nhuận sau thuế trên cao gấp gần 3,5 lần so với kế hoạch lợi nhuận 125 tỷ đồng cho năm 2023.  

chọn
Lãnh đạo CC1 tự tin đạt mục tiêu 11.600 tỷ doanh thu, muốn đầu tư mạnh vào xây dựng nhà ở xã hội
Tận dụng lợi thế là nhà thầu thi công xây lắp và đã có chuỗi sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, lãnh đạo CC1 chia sẻ muốn tham gia mạnh vào phân khúc đầu tư và xây dựng nhà ở xã hội trên các địa bàn có mật độ dân cư cao để tối ưu nguồn lực.