Công ty liên kết của Kinh Bắc đầu tư 3 CCN, tổng vốn 1.200 tỷ tại Thái Nguyên

3 cụm công nghiệp (CCN) mới tại Thái Nguyên có vị trí tại thị xã Phổ Yên và thành phố Sông Công được giao cho Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel) - công ty liên kết của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Mã: KBC) làm chủ đầu tư.

Ngày 15/4, UBND tỉnh Thái Nguyên đã trao quyết định thành lập 3 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh gồm cụm công nghiệp Tân Phú 1, Tân Phú 2 thuộc thị xã Phổ Yên và cụm công nghiệp Lương Sơn thuộc thành phố Sông Công cho Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel) - công ty liên kết của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Mã: KBC) làm chủ đầu tư về xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Theo quy hoạch, ba cụm công nghiệp có quy mô diện tích trên 160 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng và được triển khai trong giai đoạn 2021 - 2023.

TP Sông Công và thị xã Phổ Yên là hai trong ba trụ cột của TP Thái Nguyên theo quy hoạch Thái Nguyên giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng phát triển thành đô thị thông minh.

Trước đó vào cuối tháng 2, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

Trong đó có khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 với diện tích 300 ha tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên; Khu công nghiệp Phú Bình với diện tích 675 ha tại xã Tân Hòa, xã Lương Phú và thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

chọn