Coteccons đặt mục tiêu doanh thu 3 tỷ USD và vốn hóa 1 tỷ USD vào năm 2025

Trong năm tài chính 2024 (bắt đầu từ 1/7/2023 - 30/6/2024), Coteccons đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 17.793 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 274 tỷ đồng, mục tiêu đến năm 2025, doanh thu đạt 3 tỷ USD và vốn hóa 1 tỷ USD.

CTCP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) vừa công bố các tài liệu cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2023 theo hình thức trực tuyến, dự kiến được tổ chức vào ngày 17/10 tới đây.

Coteccons cho biết, trước đó, hồi cuối tháng 6, doanh nghiệp đã công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty về việc thay đổi năm tài chính, theo đó năm tài chính 2023 trở thành năm tài chính chuyển đổi kéo dài 6 tháng, bắt đầu từ ngày 1/1/2023 và kết thúc vào 30/6/2023, năm tài chính đầu tiên sau chuyển đổi sẽ bắt đầu từ 1/7/2023 - 30/6/2024.

Theo đó, tại đại hội lần này, Coteccons sẽ trình cổ đông tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023 với doanh thu hợp nhất đạt 6.744 tỷ đồng, thực hiện được 88% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 52 tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch mà doanh nghiệp đã đề ra.

Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh trong trong năm tài chính 2024 với doanh thu hợp nhất 17.793 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 274 tỷ đồng.

 Kế hoạch kinh doanh của Coteccons cho năm tài chính 2024. (Nguồn: Coteccons).

Về hoạt động kinh doanh, Coteccons cho biết, sẽ đẩy mạnh repeat sales, nâng cấp tiêu chuẩn chất lượng và hiệu suất lao động tại các công trường.

Ngoài ra, công ty cũng trình đại hội phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023, theo đó, công ty dự kiến không trích lập các quỹ và không thực hiện chia cổ tức.

Coteccons cho biết, năm nay sẽ là năm chuyển mình sau giai đoạn tái cấu trúc của doanh nghiệp. Theo kế hoạch kinh doanh của Coteccons, công ty đặt mục tiêu đến năm 2025, doanh thu đạt 3 tỷ USD và vốn hóa 1 tỷ USD.  

Nói thêm về tình hình kinh doanh gần đây của doanh nghiệp, vừa qua, HĐQT công ty đã thông qua phương án phát hành hơn 24,8 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đối tượng phát hành là các cổ đông hiện hữu. 

Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Coteccons sẽ tăng từ 744 tỷ đồng lên 992 tỷ đồng.

HĐQT công ty ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm phát hành trong 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 

chọn
Trước năm 2030, tỉnh Bắc Ninh có 04 thành phố
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 8/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó phấn đấu trước năm 2030 có 04 thành phố: Bắc Ninh, Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong; 02 thị xã: Quế Võ, Thuận Thành; 02 huyện: Lương Tài, Gia Bình. Tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc trung ương.