Đà Nẵng cần hơn 95.600 tỷ đồng phát triển nhà ở đến năm 2025

Đến năm 2025, Đà Nẵng đặt mục tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố đạt 30 m2/người, quỹ đất ở để xây dựng khoảng 1.090 ha, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn thành phố khoảng 95.665 tỷ đồng.

Mới đây, UBND TP Đà Nẵng đã quyết định phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở TP Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2030.

Cụ thể, đến năm 2025, thành phố phấn đấu tổng diện tích nhà ở bình quân đạt khoảng 30 m2 sàn/người; trong đó, khu vực đô thị đạt khoảng 30,4 m2 sàn/người, khu vực nông thôn đạt khoảng 27,2 m2 sàn/người.

Tổng diện tích sàn nhà ở dự kiến đầu tư xây dựng hơn 13 triệu m2 sàn, trong đó dự kiến hoàn thành khoảng 10,2 triệu m2 sàn, bao gồm nhà ở thương mại, đầu tư xây dựng gần 9,8 triệu m2 sàn, dự kiến hoàn thành khoảng 7,2 triệu m2 sàn; nhà ở xã hội, đầu tư xây dựng 721.719 m2 sàn, dự kiến hoàn thành 504.060 m2 sàn; nhà ở của hộ gia đình, cá nhân hơn 2,5 triệu m2 sàn.

Giai đoạn 2026 – 2030, diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố đến năm 2030 phấn đấu đạt khoảng 32 m sàn/người; trong đó, khu vực đô thị đạt khoảng 32,3 m2 sàn/người, khu vực nông thôn đạt khoảng 29,6 m2 sàn/người.

Tổng diện tích sàn nhà ở đầu tư xây dựng gần 12,4 triệu m2 sàn, trong đó dự kiến hoàn thành khoảng 9.419.853 m2 sàn, cụ thể, nhà ở thương mại: đầu tư xây dựng khoảng 7.948.198 m2 sàn, dự kiến hoàn thành khoảng 5.211.933 m2 sàn; nhà ở xã hội: đầu tư xây dựng khoảng 954.071 m2 sàn, dự kiến hoàn thành khoảng 725.529 m2 sàn; nhà ở của hộ gia đình, cá nhân: khoảng 3.482.391 m2 sàn.

Về quỹ đất, giai đoạn 2021 – 2030, tổng diện tích đất ở để xây dưng nhà ở trên địa bàn thành phố khoảng 2.145 ha, trong đó , 1.090 ha cho giai đoạn 2021 – 2025, 1.055 ha cho giai đoạn 2026 – 2030.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, giai đoạn đến năm 2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn thành phố khoảng 95.664 tỷ đồng; đối với giai đoạn 2026 – 2030, cần 85.466 tỷ đồng.

chọn
Thủ tướng đốc thúc triển khai gói 120.000 tỷ đồng, hỗ trợ doanh nghiệp cơ cấu nợ trái phiếu, lãi suất...
Mới đây Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký văn bản số 178 ngày 27/3 về việc thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản.