Đà Nẵng ngăn ngừa lách luật xây dựng nhà siêu mỏng

Ông Thái Ngọc Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa kí văn bản hướng dẫn qui định về tầng cao công trình trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, văn bản gửi đến các UBND các quận, huyện; Ban Quản lí Khu CNC và các KCN Đà Nẵng; các chủ đầu tư, tư vấn thiết kế xây dựng trên địa bàn TP Đà Nẵng yêu cầu nghiêm túc thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng trong việc tính toán tầng cao công trình.

Cụ thể, tầng cao cho phép xây dựng công trình tính bằng số tầng tối đa theo Công văn số 10178/SXD-QHKT ngày 31/10/2018 của Sở Xây dựng, không kể tầng lửng, tầng tum và tầng áp mái nếu các tầng này đảm bảo tiêu chí không tính vào tầng cao theo Thông tư số 07/2019/TT-BXD.

Đối với những khu vực mà thiết kế đô thị được duyệt có qui định khống chế chiều cao tối đa công trình, cho phép áp dụng chiều cao công trình bằng chiều cao tối đa theo thiết kế đô thị cộng với chiều cao các tầng lửng, tầng tum và tầng áp mái nếu các tầng này đảm bảo tiêu chí không tính vào tầng cao theo Thông tư số 07/2019/TT-BXD.

Đà Nẵng ngăn ngừa lách luật xây dựng nhà siêu mỏng - Ảnh 1.

Nhà cao tầng xây dựng ven biển Đà Nẵng. (Ảnh tư liệu: Văn Luận).

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư phải xây dựng và sử dụng công năng các tầng công trình tuân thủ giấy phép xây dựng được cấp và qui định tại Thông tư số 07/2019/TT-BXD. 

Tầng kĩ thuật, tầng tum chỉ sử dụng bố trí các khu vực kĩ thuật, lắp đặt và bao che thiết bị, thăm mái, cứu nạn; không làm tăng diện tích sàn sử dụng dịch vụ; không phát sinh thêm diện tích đỗ xe; không gia tăng áp lực lên hạ tầng đô thị.

Để tránh những trường hợp lách luật, xây dựng nhà siêu mỏng, ảnh hưởng đến mĩ quan đô thị, đề nghị các đơn vị nhận văn bản nghiêm túc thực hiện qui định hạn chế độ mảnh công trình. Cụ thể chiều cao tối đa không vượt quá 5 lần chiều rộng tại vị trí hẹp nhất của công trình.

chọn