Đà Nẵng xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch từ chuyển nhượng bất động sản

TP Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

 Đà Nẵng xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch từ chuyển nhượng bất động sản. (Ảnh: Cổng TTĐT TP Đà Nẵng).

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 4736 ngày 29/8 thay thế Công văn số 3272/UBND-STNMT ngày 15/6/2022 của UBND TP Đà Nẵng về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo tại Công văn số 1382 ngày 17/3 và chủ động thực hiện các nội dung chỉ đạo liên quan của Bộ Tài chính tại Công văn số 3849 về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức xây dựng, trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất thẩm định, tham mưu UBND thành phố ban hành bảng giá đất theo quy định. 

Bộ thường xuyên khảo sát để xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch từ chuyển nhượng bất động sản, làm căn cứ để tham mưu UBND thành phố xác định giá đất cụ thể sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường bất động sản nhằm tránh thất thu thuế.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì tổ chức xây dựng, trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất thẩm định, tham mưu UBND thành phố ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm theo quy định.

chọn
[Photostory] Dự án sắp bung hàng của Khải Hoàn Land tại huyện Nhà Bè
Dự án Khai Hoan Prime có vị trí trên đường Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè. Dự án đã được cấp phép xây dựng vào tháng 4/2023 và đã tiến hành khởi công, thi công từ tháng 8/2023.