Danh Khôi báo lỗ quý IV/2022, thực hiện hơn 3% kế hoạch lợi nhuận cả năm

Tại quý IV/2022, Danh Khôi báo lỗ sau thuế hơn 60,3 tỷ đồng chủ yếu do doanh thu giảm cùng các chi phí tăng cao. Lũy kế cả năm, công ty lãi sau thuế 6,3 tỷ đồng, tương đương thực hiện 3% kế hoạch lợi nhuận.

Trong báo cáo tài chính quý IV/2022 vừa công bố, CTCP Tập đoàn Danh Khôi (mã chứng khoán: NRC) ghi nhận doanh thu sụt giảm từ mức 324 tỷ đồng trong quý IV/2021 về mức 875,6 triệu đồng tại quý IV/2022.

Cụ thể, trong kỳ, Danh Khôi không ghi nhận doanh thu từ dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản cũng như doanh thu từ hoạt động hợp tác đầu tư dự án. Toàn bộ doanh thu thuần trong kỳ của công ty đều đến từ dịch vụ môi giới và dịch vụ khác, giảm 99% so với cùng kỳ.

Các chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý của Danh Khôi tăng cao. Kết quả, Danh Khôi báo lỗ sau thuế quý IV/2022 hơn 60,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 190,5 tỷ đồng.

 KQKD năm 2022 của Danh Khôi. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp).

Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, khoản lỗ trong kỳ là do hoạt động kinh doanh của công ty chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư và phát triển các dự án bất động sản. Các dự án của công ty đang chịu ảnh hưởng chung từ thị trường bất động sản khi mà giá bán các sản phẩm không tăng, thanh khoản chịu sức ép lớn. Các ảnh hưởng trên do các dự án phụ thuộc chủ yếu vào chính sách tín dụng của ngân hàng.

Lũy kế năm 2022, nhờ kết quả kinh doanh trong 3 quý đầu năm, Danh Khôi ghi nhận doanh thu thuần 194,2 tỷ đồng, giảm 56% so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 6,3 tỷ đồng, giảm 97%.

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng, như vậy, đối chiếu với kết quả trên, công ty thực hiện 3% mục tiêu đề ra. 

Về cơ cấu tài sản của Danh Khôi, tính tới ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 2.368 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm, chủ yếu do tăng 227% các khoản phải thu dài hạn lên 1.405 tỷ đồng, nhờ ghi nhận thêm khoản trả trước cho người bán dài hạn và tăng mạnh tại các khoản phải thu dài hạn khác.

Bên cạnh đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn cũng cao gấp đôi so với thời điểm đầu năm, đạt 191 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại dự án Bình Đăng (Saigon Metro Mall).

Ngược chiều, cuối quý IV, trữ lượng hàng tồn kho của công ty giảm 78% còn 11 tỷ đồng, phần lớn do giảm chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, đạt 10,6 tỷ đồng.

Xét về nguồn vốn, tổng nợ tài chính tại ngày 31/12/2022 của Danh Khôi đạt 580,6 tỷ đồng, tăng 20,8%, phần lớn do tăng các khoản vay ngắn hạn từ BIDV (195,3 tỷ đồng). Dư nợ trái phiếu đạt 355,6 tỷ đồng, đến từ hai lô trái phiếu phát hành trong năm 2021 và sẽ đáo hạn vào tháng 5 và tháng 12 năm nay. 

chọn
Nhà Đà Nẵng khởi động lại dự án 13 Nguyễn Chí Thanh
Nhà Đà Nẵng cho biết đang tập trung triển khai các thủ tục cấp phép xây dựng chung cư đối với dự án 13 Nguyễn Chí Thanh tại quận Hải Châu, Đà Nẵng, tên thương mại là N Tower. Vào năm 2019, Kiểm toán Nhà nước từng đề cập đến sai phạm của NDN tại khu đất này.