Đất có quy hoạch ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Các khu đất có quy hoạch ở huyện Tân Châu theo bản đồ sử dụng đất.

Tân Châu là một huyện thuộc tỉnh Tây Ninh. Tân Châu là một huyện nằm ở phía đông bắc tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích của huyện là 1.103,20 km².

Huyện Tân Châu có vị trí địa lý như sau: Phía đông giáp huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước; phía tây giáp huyện Tân Biên; phía nam giáp thành phố Tây Ninh và huyện Dương Minh Châu; phía bắc giáp Vương quốc Campuchia.

Trên địa bàn huyện Tân Châu hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở huyện Tân Châu là khu đất dài khoảng 300 ven đường Tân Châu - Tân Thành. Vị trí cụ thể của khu đất này như sau: Phía bắc giáp đường Tân Châu - Tân Thành; phía tây cách cầu Chà Là khoảng 300 m. Khu đất này được quy hoạch là đất ở đô thị và trồng cây lâu năm.

Các khu đất dính quy hoạch trên địa bàn huyện Tân Châu được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Châu đến năm 2030:

Đất có quy hoạch ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 1.

Huyện Tân Châu thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 2.

Trong các phần khoanh màu đỏ là những khu đất dính quy hoạch làm đất ở đô thị và trồng cây lâu năm ở huyện Tân Châu thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Châu đến năm 2030.

Đất có quy hoạch ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 3.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Đất có quy hoạch ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 4.

Khu đất được quy hoạch là đất ở đô thị và trồng cây lâu năm thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm các khu đất có quy hoạch ở huyện Tân Châu trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Châu TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở huyện Tân Châu TẠI ĐÂY.