Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã An Cơ, huyện Châu Thành, Tây Ninh (phần 2)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã An Cơ, huyện Châu Thành, Tây Ninh đáng chú ý nhất.

  Xã An Cơ nằm ở phía đông bắc huyện Châu Thành, với ranh giới phía đông giáp xã Đồng Khởi; phía tây giáp xã Phước Vinh và sông Vịnh; phía nam giáp xã Hảo Đước; phía bắc giáp huyện Tân Biên.  (Ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).    

4. Đường song song với kênh Tây 

Đường song song với kênh Tây có chiều dài khoảng 4,5 km. Đoạn đường đi qua Tổ 5, ấp Vịnh về phía nam.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã An Cơ theo bản đồ Dự thảo về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Châu Thành, Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).     

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã An Cơ. (Nguồn ảnh:  Ảnh chụp màn hình Google ).      

 

Bản đồ Dự thảo về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Châu Thành, Tây Ninh: XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ Dự thảo về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Châu Thành, Tây Ninh. Bản đồ này được UBND thuyện Châu Thành công bố vào cuối năm 2021 để lấy ý kiến của nhân dân).