Đất có quy hoạch ở phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Các khu đất có quy hoạch ở phường Điện Biên, TP Thanh Hóa theo bản đồ sử dụng đất.

Phường Điện Biên là một trong 34 xã, phường của TP Thanh Hóa, phường có diện tích 0,68 km², giáp với nhiều phường khác của TP Thanh Hóa.

Cụ thể, phía đông giáp phường Lam Sơn và phường Trường Thi; phía tây giáp phường Phú Sơn và phường Tân Sơn; phía nam giáp phường Lam Sơn; phía bắc giáp phường Đông Thọ và phường Trường Thi.

Xem thêm: Đất có quy hoạch ở tỉnh Thanh Hóa

Quy hoạch sử dụng đất phường Điện Biên được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa, bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của thành phố để lấy ý kiến người dân từ tháng 1 năm 2021.

Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa, địa bàn phường Điện Biên có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Trong hình dưới đây, những khu đất trong khung màu vàng là một số khu đất có quy hoạch ở phường Điện Biên. Theo Kế hoạch sử dung đất năm 2021 TP Thanh Hóa, đây là 2 trong nhiều dự án sẽ thu hồi đất để triển khai: Dự án khai thác quỹ đất làm đất thương mại tại trụ sở ban GPMB và TĐC phường Điện Biên và Thanh lý trụ sở CA thành phố Thanh Hóa sang đất ở. 

Đất có quy hoạch ở phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Một số khu đất có quy hoạch của phường Điện Biên trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa.

Đất có quy hoạch ở phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 2.

Ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Tham khảo thêm: Đất có quy hoạch ở phường Đông Vệ


Đất có quy hoạch ở phường Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT CÓ QUY HOẠCH Ở PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Thanh Hóa tại đây.

Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Điện Biên trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 TP Thanh Hóa TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở phường Điện Biên TẠI ĐÂY

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).