Đất có quy hoạch ở thị trấn Trảng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai

Các khu đất có quy hoạch ở thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom theo bản đồ sử dụng đất.

Thị trấn Trảng Bom có diện tích 15,71 km², dân số năm 2013 là 57.560 người, mật độ dân số đạt 3.664 người/km2, giáp với nhiều xã khác của huyện Trảng Bom.

Cụ thể, phía đông thị trấn giáp xã Sông Trầu và xã Đồi 61; phía tây giáp xã Bình Minh, xã Quảng Tiến; phía nam giáp xã Quảng Tiến, xã Đồi 61; phía bắc giáp xã Sông Trầu.

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Trảng Bom được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom, bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện để lấy ý kiến người dân từ tháng 6 năm 2021.

Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom, địa bàn thị trấn Trảng Bom có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Trong hình dưới đây, những khu đất trong khung màu vàng là một số khu đất có quy hoạch ở thị trấn Trảng Bom:

Đất có quy hoạch ở thị trấn Trảng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai - Ảnh 1.

Một số khu đất có quy hoạch của thị trấn Trảng Bom trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom.

Đất có quy hoạch ở thị trấn Trảng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai - Ảnh 2.

Ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở xã Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT CÓ QUY HOẠCH Ở THỊ TRẤN TRẢNG BOM thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bom tại đây.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở thị trấn Trảng Bom TẠI ĐÂY

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).

chọn