Điều chỉnh rút ngắn tiến độ cao tốc Bắc - Nam đoạn quốc lộ 45 - Nghi Sơn

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 dài 43 km, đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa.

Theo Bộ Giao thông vận tải, sau khi xem xét báo cáo, kiến nghị của Ban Quản lý dự án 2 về việc rà soát, điều chỉnh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân dự án, Bộ Giao thông vận tải thống nhất với kết quả rà soát, cam kết rút ngắn tiến độ thi công 3 tháng so với tiến độ hợp đồng đối với 3,76 km trong tổng số 10,6 km thuộc khu vực nền đào, đắp thông thường và xử lý nền đất yếu bằng giải pháp đào thay đất tại gói thầu XL1 (Km337 - Km349).

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải thống nhất kết quả rà soát, cam kết rút ngắn tiến độ thi công từ 1 tháng đến 2 tháng so với tiến độ hợp đồng đối với 7,75 km trong tổng số 15,41 km thuộc khu vực nền đào, đắp thông thường và xử lý nền đất yếu bằng giải pháp đào thay đất tại gói thầu XL2 (Km349 - Km364+410,75).

Đối với gói thầu XL3 (Km364+410,75 - Km380), theo báo cáo của Ban QLDA 2, hầu hết phạm vi gói thầu không thuộc khu vực phải xử lý nền đất yếu. Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 chỉ đạo nhà thầu, tư vấn giám sát tiếp tục kiểm tra, rà soát, xây dựng kế hoạch tăng cường nhân lực, thiết bị, dây chuyền thi công để phấn đấu rút ngắn tiến độ thi công gói thầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 46/TB-VPCP ngày 19/2/2022 của Văn phòng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản 1454/QĐ-BGTVT ngày 16/2/2022.

"Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, cam kết rút ngắn tiến độ thi công so với tiến độ hợp đồng nêu trên, Ban Quản lý dự án 2 khẩn trương cập nhật, điều chỉnh tiến độ thi công và tiến độ giải ngân theo tháng, gửi về Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông và Vụ Kế hoạch Đầu tư trước ngày 10/5/2022 để theo dõi, đánh giá", Bộ Giao thông vận tải nêu rõ.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 dài 43 km, đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.534 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thời gian tổ chức thi công dự án trong khoảng hai năm.

chọn
Lợi nhuận quý II của Nhà Đà Nẵng giảm 87%, chi gần 61 tỷ gom cổ phiếu NVL
Quý II, phần lớn doanh thu của Nhà Đà Nẵng đến từ đầu tư chứng khoán. Trong quý, doanh nghiệp chi gần 61 tỷ đồng để mua cổ phiếu NVL, tham chiếu giá đóng cửa ngày 28/6, Nhà Đà Nẵng lỗ 15 tỷ đồng với mã cổ phiếu này.