Doanh thu cho thuê đất của Sonadezi Châu Đức tăng 96% trong quý IV/2023, cán đích mục tiêu lợi nhuận năm

Lũy kế năm 2023, lãi sau thuế của Sonadezi Châu Đức tăng 11% so với cùng kỳ, đạt 219 tỷ đồng, tương đương vượt 4,1% chỉ tiêu đề ra.

Vượt 4,1% mục tiêu lợi nhuận năm 2023

CTCP Sonadezi Châu Đức (mã chứng khoán: SZC) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu thuần gần 259 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hơn 223 tỷ đồng đến từ hoạt động cho thuê đất và phí quản lý, tăng 96% so với cùng kỳ. 

 Cơ cấu doanh thu thuần quý IV/2023 của Sonadezi Châu Đức. (Nguồn: BCTC). 

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính trong quý cũng tăng 34% so với cùng kỳ, đạt 7,8 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi (3 tỷ đồng) và cổ tức, lợi nhuận được chia (4,7 tỷ đồng). 

Sau khi trừ các khoản giá vốn, chi phí, thuế, Sonadezi Châu Đức báo lãi sau thuế 56 tỷ đồng, tăng 49% so với quý IV/2022. 

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần công ty đạt 818 tỷ đồng, giảm 5% so với năm 2022. Song biên lợi nhuận gộp tăng từ mức 36% của cùng kỳ lên gần 43% trong năm 2023, công ty báo lãi gộp tăng 13% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế cũng tăng 11% so với cùng kỳ lên mức 219 tỷ đồng trong năm 2023.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu đạt lợi nhuận sau thuế 210,3 tỷ đồng. Như vậy, Sonadezi Châu Đức đã vượt 4,1% kế hoạch đề ra.

 KQKD của Sonadezi Châu Đức. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC). 

Ngoài Sonadezi Châu Đức, hàng loạt doanh nghiệp nhóm Sonadezi cũng đã công bố kết quả kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận vượt chỉ tiêu đã đề ra, như Sonadezi Long Bình vượt 4%, Sonadezi Long Thành vượt 15% hay Sonadezi Giang Điền vượt 68%.

Rót hơn 65% tổng tài sản vào các dự án BĐS đang dang dở

Quay lại với Sonadezi Châu Đức, nhờ dòng tiền vào từ công việc kinh doanh, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty dương gần 620 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính cũng dương 26,7 tỷ đồng nhờ khoản thu từ đi vay, sau khi công ty chi hàng trăm tỷ đồng để trả nợ gốc vay và chia cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu. 

Song, do dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm gần 690 tỷ đồng, chủ yếu do chi tiền để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác, dòng tiền thuần trong năm 2023 của Sonadezi Châu Đức âm hơn 43,3 tỷ đồng.

Điều này khiến lượng tiền mặt tại thời điểm cuối năm 2023 của công ty giảm gần 18% so với đầu năm 2023 còn 252 tỷ đồng. 

Tại cuối năm 2023, tổng tài sản Sonadezi Châu Đức ở mức hơn 6.961 tỷ đồng, tăng 9,9% so với đầu năm 2023. Trong đó, hơn 34,5% tổng tài sản (tương đương hơn 2.403 tỷ đồng) là chi phí đền bù giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp Châu Đức. Bên cạnh đó, công ty cũng đã rót 467 tỷ đồng chuẩn bị đầu tư, tư vấn, xây dựng dự án khu công nghiệp này. 

So sánh với giá trị tại đầu năm 2023, các con số này đã lần lượt tăng 7% và 78%. 

Ngoài ra, Sonadezi Châu Đức cũng đang ghi nhận gần 24,6 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang dự án Golf Châu Đức (giảm 83%), hơn 1.473 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án Khu đô thị Châu Đức (tăng 24%) và gần 148 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án Khu dân cư Hữu Phước (tăng 1,4%). 

 Nguồn: BCTC. 

Mặt khác, tại ngày 31/12/2023, công ty có hơn 328 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện, nhận trước từ các khách hàng thuê đất và dịch vụ golf. Theo Sonadezi Châu Đức, khả năng không thực hiện được các thỏa thuận này thấp, đặc biệt là đối với dịch vụ golf vì chính sách khách hàng không được hoàn trả tiền với bất kỳ lý do nào. 

Về phần nợ tài chính, tại ngày 31/12/2023, dư nợ vay của Sonadezi Châu Đức là 2.668 tỷ đồng, tăng 1,2% so với đầu năm 2023 và cao gấp 1,5 lần so với vốn chủ sở hữu doanh nghiệp, chiếm phần lớn là các khoản vay ngân hàng như Vietcombank, Vietinbank,... Công ty cũng có một lô trái phiếu với giá trị đang lưu hành là 300 tỷ đồng, sẽ đáo hạn vào đầu năm 2026. 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong năm 2023, công ty đã thu 521 tỷ đồng từ đi vay, mặt khác, cũng chi gần 489 tỷ đồng để trả nợ gốc vay. 

chọn
Cẩn trọng bẫy 'liều ăn nhiều' với đất nền chưa xong pháp lý
Theo chuyên gia Batdongsan.com, lợi nhuận cao luôn đi kèm rủi ro lớn. Nếu đón đầu thành công, các lô đất nền chưa xong pháp lý sẽ mang lại nhiều lợi nhuận vì giá mua vào thấp hơn 20-40%. Song, phần nhiều các lô đất chưa được cấp sổ là do vướng nhiều vấn đề phức tạp, dính quy hoạch… Người mua nên tránh bẫy “liều ăn nhiều”.