Sonadezi Châu Đức báo lãi quý III tăng 136% so với cùng kỳ

Đóng góp lớn nhất vào tổng doanh thu thuần của Sonadezi Châu Đức là mảng cho thuê đất và phí quản lý, tăng 51% so với cùng kỳ. Công ty cũng có thêm doanh thu từ bán nhà liên kế tuyến phố thương mại KDC Sonadezi Hữu Phước.

CTCP Sonadezi Châu Đức (mã chứng khoán: SZC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần tăng 69% so với cùng kỳ, đạt 208 tỷ đồng.

Đóng góp lớn nhất vào tổng doanh thu thuần của doanh nghiệp là mảng cho thuê đất và phí quản lý, đạt hơn 170,5 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ. Mảng hoạt động thể thao Golf và nhà hàng cũng tăng trưởng 64,5%. Bên cạnh đó, công ty cũng có thêm doanh thu từ bán nhà liên kế tuyến phố thương mại Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước so với cùng kỳ. 

Biên lợi nhuận gộp trong quý của Sonadezi Châu Đức cũng tăng từ mức 38% lên 41%. Doanh thu tài chính đạt 6,1 tỷ đồng, cũng tăng 33% so với cùng kỳ. 

 KQKD của Sonadezi Châu Đức. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC). 

Sau khi trừ các chi phí, thuế, công ty báo lãi sau thuế 55,1 tỷ đồng, tăng 136% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Sonadezi Châu Đức lần lượt ở mức 559 tỷ đồng (giảm 16% so với cùng kỳ) và 162,8 tỷ đồng (tăng 2% so với cùng kỳ). 

Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 210,3 tỷ đồng. Như vậy, Sonadezi Châu Đức đã thực hiện được 77,4% kế hoạch năm. 

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty dương gần 406 tỷ đồng. Song, dòng tiền từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính lần lượt âm 224 tỷ đồng và âm 263 tỷ đồng, chủ yếu do chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác, cũng như chi tiền trả nợ gốc vay. Do đó, dòng tiền thuần trong kỳ âm hơn 81 tỷ đồng. 

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, hoạt động trả nợ gốc vay hơn 405 tỷ đồng nói trên là khoản chi lớn nhất của Sonadezi Châu Đức trong 9 tháng đầu năm nay.

Tại thời điểm cuối quý III, tổng dư nợ tài chính của công ty là 2.373 tỷ đồng, giảm gầm 10% so với đầu năm, phần lớn là nợ vay ngân hàng.

Công ty cũng có một lô trái phiếu với giá trị đang lưu hành là 300 tỷ đồng phát hành từ năm 2021 và dự kiến đáo hạn vào năm 2026. Theo Sonadezi Châu Đức, lô trái phiếu này được phát hành với mục đích đầu tư dự án Khu đô thị Châu Đức, dự kiến giải ngân đến ngày 8/11/2023. Hiện, công ty đã giải ngân được 361 tỷ đồng, còn lại gần 139 tỷ đồng chưa giải ngân. 

Tại cuối quý III, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án Khu đô thị Châu Đức là 1.228 tỷ đồng, tăng 3,1% so với đầu năm và là chiếm 89% trong tổng giá trị tồn kho của doanh nghiệp. Ngoài ra, công ty cũng ghi nhận 2.245 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án khu công nghiệp (là chi phí đền bù giải phóng mặt bằng). 

Tổng chi phí dở dang tại cho các dự án bất động sản đạt 4.259 tỷ đồng, chiếm 66,5% trong tổng tài sản của Sonadezi Châu Đức tại cuối quý III. 

chọn
Giá nhà leo thang, chuyên gia gợi ý mô hình 'thuê để sở hữu'
Giá nhà ở các thành phố lớn ngày càng vượt quá khả năng chi trả của người dân. Chuyên gia CBRE đề xuất có thể tham khảo mô hình thuê để sở hữu đã được áp dụng thành công trên thế giới.