Doanh thu chuyển nhượng đất nền của KCN Tín Nghĩa giảm 98%

Quý I/2022, do công ty con Tín Khải chưa có sản phẩm đất nền kinh doanh, mảng doanh thu chuyển nhượng đất nền của Tín Nghĩa chỉ ghi nhận hơn 3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 62,4 tỷ đồng.

 Nguồn: BCTC hợp nhất quý I/2022 KCN Tín Nghĩa.

CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (mã chứng khoán: TIP) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2022 với doanh thu thuần giảm 60% so với cùng kỳ, xuống 38,5 tỷ đồng.

Tín Nghĩa giải trình, doanh thu cung cấp nước, cung cấp dịch vụ, thu gom rác, nước thải của công ty giảm do Covid-19, các doanh nghiệp trong KCN chưa hoạt động hết công suất do tình trạng thiếu hụt lao động sau tết, bên cạnh đó, một số nền đất còn lại khu dân cư 18 phải xây nhà nên chưa ghi nhận doanh thu trong quý I.

Bên cạnh đó, do công ty con Tín Khải chưa có sản phẩm đất nền kinh doanh nên mảng doanh thu chuyển nhượng đất nền quý I/2022 chỉ đạt 3,2 tỷ đồng, giảm 98% (cùng kỳ là 62,4 tỷ đồng).

Giá vốn trong quý giảm 46% xuống 15 tỷ đồng, doanh thu tài chính ghi nhận 2,3 tỷ đồng. Trong quý, Tín Nghĩa không phát sinh chi phí tài chính và chi phí bán hàng. Kết quả, doanh nghiệp lãi sau thuế 6 tỷ đồng, giảm 85%.

Năm 2022, Tín Nghĩa đặt mục tiêu doanh thu 176 tỷ đồng và lãi sau thuế 86 tỷ đồng. Sau ba tháng đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện 22% mục tiêu doanh thu và 7% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến 31/3, tài sản và nợ phải trả của Tín Nghĩa không có nhiều biến động so với thời điểm đầu năm, lần lượt ghi nhận 1.013 tỷ đồng và 306 tỷ đồng.

chọn
Hà Nội đã rót hơn 800 tỷ làm đoạn Vành đai 2,5 nối Cầu Giấy - KĐT mới Dịch Vọng
Hà Nội đã giải ngân hơn 822 tỷ đồng (trong tổng mức đầu tư 1.338 tỷ đồng) cho dự án Vành đai 2,5 đoạn từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng.