Lợi nhuận năm 2022 của Tín Nghĩa (TIP) lội ngược dòng sau kiểm toán

Theo BCTC năm 2022 đã được kiểm toán của TIP, lợi nhuận sau thuế tăng 11,5% so với cùng kỳ, đảo chiều so với mức giảm 6% tại BCTC tự lập. Qua đó, công ty cũng vượt 21% chỉ tiêu lợi nhuận, thay vì vượt 1% như trước khi kiểm toán.

CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (mã chứng khoán: TIP) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, theo đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 103,5 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2021. 

Kết quả này đã đảo chiều so với mức giảm 6% so với cùng kỳ tại báo cáo tài chính tự lập mà TIP đã công bố trước đó. Bên cạnh đó, kết quả này cũng vượt 21% mục tiêu lợi nhuận năm 2022 của doanh nghiệp, so với mức vượt 1% lợi nhuận mục tiêu tại báo cáo tài chính tự lập. 

Theo giải trình của TIP, trong năm, công ty đã không góp thêm vốn khi CTCP Cà phê Olympic (tên cũ: CTCP Cà phê Tín Nghĩa) thực hiện tăng vốn điều lệ, do đó làm tỷ lệ sở hữu cổ phần của TIP tại đơn vị này giảm từ 29,79% xuống 19,67% vốn điều lệ.

Qua đó, TIP không còn ghi nhận đơn vị này là công ty liên doanh, liên kết mà chuyển sang công ty đầu tư khác, đồng thời không thực hiện hợp nhất vào kết quả kinh doanh khi lập báo cáo tài chính. Song, trong báo cáo tài chính tự lập, TIP vẫn thực hiện hợp nhất này.

Bên cạnh đó, tại báo cáo tài chính đã kiểm toán, TIP ghi nhận thêm khoản hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hơn 15,5 tỷ đồng, trong khi tại báo cáo tài chính tự lập ghi nhận gần 1,3 tỷ đồng dẫn đến sự chênh lệch trong lợi nhuận sau thuế như trên.  

Mặt khác, theo TIP, việc chuyển CTCP Cà phê Olympic thành công ty đầu tu khác và không hợp nhất kết quả kinh doanh của đơn vị này cũng là nguyên nhân công ty báo lợi nhuận tăng trưởng, trong khi tổng doanh thu giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2021. 

 Cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2022 của TIP. (Nguồn: BCTC). 

Sự sụt giảm doanh thu này là do nguồn thu lớn nhất trong năm 2021, doanh thu bán đất tại dự án Khu dân cư Thạnh Phú đã giảm từ 94,7 tỷ đồng còn hơn 3,2 tỷ đồng trong năm 2022, tương ứng mức giảm gần 97% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, doanh thu bán đất tại dự án Khu dân cư 18 ha Tam Phước cũng giảm gần 50% so với cùng kỳ. 

Trong năm 2022, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của TIP được đóng góp chủ yếu bởi doanh thu phí cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Tín Nghĩa, doanh thu chuyển nhượng nhà xưởng, máy móc tại KCN Biên Hòa (phát sinh thêm so với cùng kỳ) và doanh thu bán đất nền, nhà thô, ô vựa kios chợ Thống Nhất, doanh thu cung cấp nước và doanh thu cho thuê kios, văn phòng và cung cấp dịch vụ.  

chọn
Hình ảnh KCN hơn 500 ha đang thu hút doanh nghiệp ở ven biển Nam Định
KCN Dệt may Rạng Đông giai đoạn 1 có diện tích gần 520 ha, kết nối trực tiếp với nhiều tuyến đường thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.