Tín Nghĩa (TID) lãi chưa đến 2 tỷ đồng trong quý IV/2022, có hơn 4.700 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện

Quý IV/2022, doanh thu thuần của Tín Nghĩa đạt 2.190 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Giá vốn, chi phí ăn mòn doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 1,87 tỷ đồng, giảm 99%. Luỹ kế cả năm, lãi sau thuế đạt 126 tỷ đồng, thực hiện 31,5% kế hoạch đã đặt ra.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2022 của CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (mã chứng khoán: TID), doanh thu thuần ghi nhận 2.190 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ, phần lớn là doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm. Giá vốn hàng bán tăng 12% kéo lợi nhuận gộp giảm 51%, đạt 180 tỷ đồng. 

KQKD năm 2022 của Tín Nghĩa. Nguồn: Quỳnh Anh tổng hợp từ BCTC quý IV.

Doanh thu tài chính giảm sâu do không ghi nhận khoảng 112 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính khác như cùng kỳ.

Sau khi trừ đi các chi phí và khoản lỗ 2,5 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết, lãi thuần đạt hơn 23,4 tỷ đồng, giảm 88% so với quý IV/2021.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là hơn 10,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm gần 16 tỷ đồng. Kết quả, công ty lãi sau thuế gần 2 tỷ đồng, giảm 99%.

 

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần của Tín Nghĩa đạt hơn 9.652 tỷ đồng, tăng 37% và lợi nhuận sau thuế hơn 126 tỷ đồng, giảm 67%. Năm 2022, công ty đặt mục tiêu 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, như vậy Tín Nghĩa thực hiện được 31,5% kế hoạch.

Tổng tài sản tính đến cuối quý IV/2022 ghi nhận hơn 14.648 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm, trong đó chiếm gần 56% cơ cấu là tài sản dở dang dài hạn, phân bổ chủ yếu vào chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn cho các dự án Cù lao Tân Vạn, Khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân, hay chi phí xây dựng cơ bản cho Khu công nghiệp Ông Kèo,…

Chi tiết tài sản sở dang dài hạn của Tín Nghĩa. Nguồn: BCTC quý IV.

Công ty có hơn 4.764 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện, tăng 4% so với đầu kỳ, hầu hết là doanh thu nhận trước hoạt động hạ tầng khu công nghiệp (dài hạn).

Tổng dư nợ tài chính là gần 3.913 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, phần lớn vay từ ngân hàng BIDV, VietinBank.

Liên quan đến dòng tiền của doanh nghiệp, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 44,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 1.465 tỷ đồng. Nguyên nhân là công ty tăng chi cho các khoản phải thu, trả lãi tiền vay…

Trong kỳ công ty thu gần 8.626 tỷ đồng từ đi vay, thu 412 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu. Mặt khác, Tín Nghĩa chi hơn 354 tỷ đồng trả cổ tức, 8.860 tỷ đồng trả nợ gốc vay. Kết quả, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 177 tỷ đồng.

chọn
Hình ảnh cầu vượt sông Đạm Thủy ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đang xây dựng
Cầu vượt sông Đạm Thủy nối xã Thủy An và phường Hồng Phong thuộc thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đang triển khai xây dựng.