Tín Nghĩa (TIP) không đủ điều kiện thực hiện tạm ứng cổ tức

Theo HOSE,  số lợi nhuận ròng 9 tháng 2022 của Tín Nghĩa (TIP) không đủ để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 theo quy định của pháp luật.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã gửi công văn ý kiến về nguồn tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền của CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (mã chứng khoán: TIP).

Cụ thể, Tín Nghĩa dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2022 với tỷ lệ là 10%/mệnh giá, tổng số tiền công ty phải thanh toán hơn 65 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối tại ngày 30/9 của Tín Nghĩa trên báo cáo tài chính (BCTC) công ty mẹ và BCTC hợp nhất quý III/2022 lần lượt là 264 tỷ đồng và 330 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế (LNST) thu nhập doanh nghiệp 9 tháng đầu năm trên BCTC quý III của công ty mẹ là 62,84 tỷ đồng, LNST thu nhập doanh nghiệp của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất quý III là 58,58 tỷ đồng.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020: "Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty.  

Như vậy, số lợi nhuận ròng 9 tháng 2022 của Tín Nghĩa không đủ để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 theo quy định của pháp luật.

Do đó, HOSE đề nghị Tín Nghĩa xem xét thực hiện theo đúng quy định hiện hành, thực hiện đính chính, công bố thông tin ra thị trường về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền và thực hiện điều chỉnh /thay thế thông báo ngày đăng ký cuối cùng.

Trước đó, ngày 13/12, HĐQT công ty quyết định chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức vào ngày 30/12 và dự kiến thanh toán cho cổ đông vào ngày 16/1/2023.

chọn
Nhiều dự án bất động sản lớn được chuyển mục đích sử dụng đất
Từ đầu năm đến nay, nhiều dự án bất động sản tại Long An, Hòa Bình... đã được duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất để triển khai thực hiện.