Giá vốn cao khiến lợi nhuận TCT Tín Nghĩa (TID) đi lùi, vay hơn 7.000 tỷ đồng trong 9 tháng

9 tháng đầu năm nay, doanh thu TCT Tín Nghĩa (TID) tăng 52%, song, do giá vốn tăng cao, công ty báo lãi giảm 46% còn 124,5 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty thu 7.017 tỷ đồng từ đi vay, đồng thời tăng chi phí xây dựng tại các dự án BĐS.

CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (mã chứng khoán: TID) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần 2.178 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ, trong, ghi nhận chủ yếu từ mảng bán hàng hóa, thành phẩm, tăng 96%.

Ngoài ra, doanh thu kinh doanh bất động sản cũng tăng từ 6,5 tỷ đồng cùng kỳ lên 112 tỷ đồng. Ngược lại, mảng đóng góp doanh thu cao thứ hai là kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp giảm 41%. 

Trong quý, giá vốn cũng tăng mạnh, biên lợi nhuận giảm từ 18% cùng kỳ còn 8%, lợi nhuận gộp giảm 23% còn 173 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính cũng giảm 63%. Kết quả, công ty báo lãi sau thuế 52,4 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm trước. 

Lũy kế 3 quý, TID ghi nhận doanh thu thuần 7.463 tỷ đồng, tăng 52% và lãi sau thuế 124,5 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ. 

Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 quý, TID đã hoàn thành 31% kế hoạch năm. 

 KQKD của TID trong 9 tháng đầu năm 2022. (Nguồn: BCTC doanh nghiệp, Hiền Minh tổng hợp). 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của TID cho thấy, ngoài khoản tiền từ kinh doanh, trong 9 tháng, công ty cũng thu hơn 413 tỷ đồng từ thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác và gần 76 tỷ đồng tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia. 

Ngoài ra, công ty cũng thu gần 412 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu và nhận 7.017 tỷ đồng từ hoạt động đi vay. Qua đó, dòng tiền thuần trong kỳ dương gần 206,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương gần 60 tỷ đồng. 

Lượng tiền mặt tại thời điểm cuối quý III tăng 14% so với đầu năm lên 1.534 tỷ đồng, chủ yếu tăng ở các khoản tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. 

Tài sản dở dang dài hạn (gồm chi phí xây dựng cơ bản dở dang và chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn) cũng tăng 3,8% so với đầu năm lên 8.252 tỷ đồng, chiếm 56% tổng tài sản TID.

Trong đó, các khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 11% lên 3.109 tỷ đồng. Các khoản chi phí ghi nhận hàng trăm tỷ đồng của công ty bao gồm chi phí tại các dự án Khu công nghiệp Ông Kèo (984 tỷ đồng), dự án Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (835 tỷ đồng), dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch Cù Lao Tân Vạn (661 tỷ đồng), Trung tâm hương mại cao tầng phường Quyết Thắng (181 tỷ đồng). 

Mặt khác, chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn giảm nhẹ so với đầu năm, đạt 5.143 tỷ đồng, ghi nhận tại dự án Khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân (1.845 tỷ đồng), dự án Núi Dòng Dài (553 tỷ đồng), dự án Cù Lao Tân Vạn (1.824 tỷ đồng) và dự án Ven sông (921 tỷ đồng). 

Qua đó, tổng tài sản tại thời điểm cuối quý III của TID tăng 2,7% so với đầu năm, đạt hơn 14.664 tỷ đồng.

Ở diễn biến khác, doanh thu chưa thực hiện cũng tăng 3,5%, đạt 4.738 tỷ đồng, phần lớn là doanh thu nhận trước từ hoạt động hạ tầng khu công nghiệp.

Nói thêm về nợ tài chính của TID, trong 9 tháng, ngoài khoản thu từ đi vay nói trên, công ty cũng chi 7.460 tỷ đồng để trả nợ gốc vay. Dư nợ tại thời điểm cuối quý III ghi nhận 3.704 tỷ đồng, giảm 11%, đa phần là các khoản vay ngân hàng và các quỹ đầu tư. 

chọn
Toàn cảnh 2 cụm công nghiệp trên tuyến đường 14 làn ở Hưng Yên đang xây dựng
Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân và Quảng Lãng - Đặng Lễ nằm đối diện nhau qua tuyến đường 14 làn ở Hưng Yên đang xây dựng hạ tầng.