Lợi nhuận Tín Nghĩa (TIP) tăng bằng lần trong quý III, trữ lượng tiền mặt vượt 1.200 tỷ đồng

Tiền mặt tại thời điểm cuối quý III của Tín Nghĩa (TIP) tăng mạnh lên hơn 1.200 tỷ đồng (chiếm hơn 62,5% tổng tài sản công ty). Trong quý, lợi nhuận công ty cũng tăng bằng lần nhờ hoạt động BĐS tại các công ty con và hoạt động tài chính.

CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (mã chứng khoán: TIP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu thuần đạt 99,2 tỷ đồng, tăng 236% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Tín Nghĩa (TIP) giải trình, doanh thu trong kỳ của công ty tăng là do CTCP Tín Khải (công ty con) phát sinh khoản doanh thu chuyển nhượng hệ thống nhà xưởng và máy móc thiết bị tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 (53,5 tỷ đồng) và ghi nhận doanh thu bàn giao nhà thô từ CTCP Bất động sản Thống Nhất.

 Doanh thu trong quý III của Tín Nghĩa (TIP). (Nguồn: BCTC doanh nghiệp).

Giá vốn tăng mạnh, biên lợi nhuận gộp giảm từ 71% về mức 50%.

Nhờ có thêm khoản lãi từ góp vốn 5,7 tỷ đồng, doanh thu tài chính của công ty tăng từ 3,4 tỷ đồng lên 10,2 tỷ đồng. Mặt khác, khoản lỗ tại công ty liên doanh, liên kết cũng giảm từ 7,8 tỷ đồng còn gần 98 triệu đồng. 

Kết quả, Tín Nghĩa (TIP) báo lãi sau thuế 40,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ con số này ở mức 6,8 tỷ đồng. 

Lũy kế 9 tháng đầu, công ty ghi nhận doanh thu thuần 176 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 58,6 tỷ đồng, giảm 12%. Năm nay, Tín Nghĩa (TIP) đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 85,6 tỷ đồng, như vậy, sau 3 quý đầu kinh doanh, công ty đã thực hiện được 68,5% mục tiêu năm.

KQKD 9 tháng đầu năm 2022 của Tín Nghĩa (TIP). (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp).    

Dòng tiền thuần trong kỳ của Tín Nghĩa (TIP) dương 978,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 42,8 tỷ đồng, chủ yếu nhờ có thêm 965 tỷ đồng tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn chủ sở hữu.

Tính tới ngày 30/9, tổng tài sản của công ty đạt 1.988 tỷ đồng, tăng 107%, trong đó, lượng tiền mặt trong kỳ của công ty tăng mạnh, đạt 1.244 tỷ đồng (chiếm hơn 62,5% tổng tài sản).

Trong đó, tiền và các khoảng tương đương tiền đạt 1.011 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ở mức , phần lớn do tăng tiền gửi ngân hàng từ 5,5 tỷ đồng lên 980 tỷ đồng. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng từ 183 tỷ đồng lên gần 233 tỷ đồng. 

Ở chiều ngược lại, hàng tồn kho tại thời điểm cuối quý III của Tín Nghĩa (TIP) giảm 5,7% so với đầu năm còn 149,5 tỷ đồng, phần lớn đến từ các dự án Khu dân cư (KDC) 18 ha Tam Phước, chi phí xây dựng công trình Kiot, dự án KDC Thạnh Phú và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của dự án bất động sản “Khu chợ & phố chợ”.

Cùng với đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang trong kỳ của công ty cũng giảm 43,8%, chủ yếu do không còn ghi nhận khoản chi phí mua nhà xưởng. 

Liên quan đến nguồn vốn của doanh nghiệp, công ty ghi nhận 180 tỷ đồng khoản doanh thu chưa thực hiện, tăng nhẹ so với đầu năm, chủ yếu do tăng tiền thuê đất, phí hạ tầng.

Về phần nợ tài chính, tại ngày 30/9, công ty không ghi nhận khoản nợ nào. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong 9 tháng, công ty không có tiền thu từ đi vay và chi gần 7,4 tỷ đồng để trả nợ gốc vay.

chọn
Cận cảnh hàng trăm ngôi nhà cần di dời để cải tạo kênh Tẻ tại TP HCM
Dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Tẻ với tổng chiều dài hơn 4 km, sẽ di dời 741 căn nhà.