Tín Nghĩa (TIP) có hơn 1.000 tỷ đồng tiền mặt, lợi nhuận giảm do tắc nguồn thu đất nền tại công ty con

Theo BCTC của KCN Tín Nghĩa (TIP), lãi hợp nhất nửa đầu năm của công ty giảm hơn 70% do không có doanh thu kinh doanh đất nền từ công ty con. Trong kỳ, tổng tài sản của công ty tăng mạnh do có thêm khoản tăng vốn, tiền mặt tại thời điểm cuối quý II đạt mức 1.096 tỷ đồng.

CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (mã chứng khoán: TIP) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với các khoản doanh thu phí cơ sở hạ tầng cũng như doanh thu cho thuê đất, phí nước thải, dịch vụ khác tại các khu công nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Song, công ty con là CTCP Tín Khải không có doanh thu 22 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh đất nền như cùng kỳ, do đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất của KCN Tín Nghĩa giảm 35%, đạt 38,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty cũng ghi nhận khoản lỗ gần 5 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết, cải thiện hơn so với mức lỗ 10 tỷ đồng cùng kỳ.

Sau khi trừ các khoản chi phí và giá vốn hàng bán, lãi sau thuế của KCN Tín Nghĩa đạt 11,7 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 77 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 17,6 tỷ đồng, tương đương lần lượt giảm 51% và 71% so với cùng kỳ năm 2021. 

Năm nay, công ty đạt mục tiêu lãi sau thuế gần 85,6 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa năm kinh doanh, KCN Tín Nghĩa đã thực hiện được hơn 20% chỉ tiêu đã đề ra. 

 KQKD 6 tháng đầu năm của KCN Tín Nghĩa. (Nguồn: Hiền Minh tổng hợp). 

Về phần lưu chuyển tiền tệ của KCN Tín Nghĩa trong nửa đầu năm, dòng tiền kinh doanh trong kỳ của công ty dương 934 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 85 tỷ đồng, chủ yếu do tăng các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải trả). 

Các khoản phải trả ngắn hạn của công ty tại thời điểm cuối quý II cũng cao gấp 70 lần so với thời điểm đầu năm, đạt 857 tỷ đồng và chiếm 47% tổng nguồn vốn của KCN Tín Nghĩa, chủ yếu nhờ ghi nhận thêm khoản tăng vốn gần 846 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty cũng ghi nhận 193,7 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện tại thời điểm cuối quý II, tăng 12% so với đầu năm, chủ yếu là tiền thuê đất, phí hạ tầng.

Qua đó, tổng nguồn vốn của công ty cũng tăng 90% so với đầu năm, đạt 1.833 tỷ đồng. 

Về phần tổng tài sản doanh nghiệp, tăng mạnh nhất trong tổng tài sản của KCN Tín Nghĩa là khoản tiền mặt từ 216 tỷ đồng lên 1.096 tỷ đồng, chiếm 60% tổng tài sản doanh nghiệp.   

Trong đó, khoản tiền gửi ngân hàng VND tăng từ 5,5 tỷ đồng lên 855 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng có 198 tỷ đồng khoản đầu tư với kỳ hạn 6 tháng và 43,5 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn từ một đến dưới ba tháng tại các ngân hàng thương mại. 

Tồn kho của công ty tại thời điểm cuối quý II là 166 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án Khu dân cư 18 ha Tam Phước (42 tỷ đồng), dự án Khu dân cư Thạnh Phú (53 tỷ đồng), dự án bất động sản khu chợ và phố chợ (24 tỷ đồng), công trình Kios (8,6 tỷ đồng). 

chọn
Lãnh đạo CC1 tự tin đạt mục tiêu 11.600 tỷ doanh thu, muốn đầu tư mạnh vào xây dựng nhà ở xã hội
Tận dụng lợi thế là nhà thầu thi công xây lắp và đã có chuỗi sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, lãnh đạo CC1 chia sẻ muốn tham gia mạnh vào phân khúc đầu tư và xây dựng nhà ở xã hội trên các địa bàn có mật độ dân cư cao để tối ưu nguồn lực.