Đồng Nai giải quyết vướng mắc hai dự án của Tập đoàn Amata

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã làm việc với Công ty TNHH Thành phố Amata Long Thành về 2 dự án: TP Amata Long Thành tại huyện Long Thành và Khu công nghiệp Amata mở rộng giai đoạn 3B tại TP Biên Hòa.

Ngày 24/1, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã làm việc với Công ty TNHH Thành phố Amata Long Thành về 2 dự án: TP Amata Long Thành tại huyện Long Thành và Khu công nghiệp Amata mở rộng giai đoạn 3B tại TP Biên Hòa.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án thành phố Amata Long Thành hiện đã trình hồ sơ quy hoạch phân khu 1/2.000. Phần diện tích 753 ha cũng đã hoàn thành các thủ tục chỉnh lý, thẩm định hồ sơ, đo vẽ bản đồ địa chính và đang chờ chủ trương chấp thuận chuyển đổi đất lúa. Bên cạnh đó, dự án khu tái định cư 47ha đang trong quá trình trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa.

Từ các tồn tại này, chủ đầu tư kiến nghị tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện cho huyện Long Thành tiếp tục đưa diện tích đất thực hiện dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024. Đồng thời, tỉnh cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển đổi diện tích đất lúa trong dự án; sớm thẩm định, xem xét phê duyệt quy hoạch phân khu 1/2.000 của dự án.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh đã thông tin cụ thể về trình tự, thủ tục điều chỉnh, các yêu cầu, điều kiện liên quan đến việc điều chỉnh và tác động của việc điều chỉnh dự án Hương Lộ 2, đoạn qua dự án của Tập đoàn Amata đối với dự án thành phố Amata Long Thành. Cùng với đó, tỉnh sẽ sớm triển khai dự án khu tái định cư 47 ha làm cơ sở cho việc bố trí tái định cư để thu hồi đất.

Đối với dự án Khu công nghiệp Amata mở rộng giai đoạn 3B tại thành phố Biên Hòa diện tích khoảng 27ha, chủ đầu tư đề nghị tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ rà soát hồ sơ pháp lý đầu tư, đất đai của dự án để kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Liên quan đến dự án thành phố Amata Long Thành tại huyện Long Thành, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức thống nhất giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại hồ sơ, hướng dẫn nhà đầu tư thủ tục tham gia đấu thầu theo quy định trong tháng 2/2024.

Về bồi thường cần tiếp tục đẩy nhanh việc hoàn thành các thủ tục đất đai của dự án, thực hiện đầu tư hạ tầng dự án khu tái định cư; đồng thời Sở Xây dựng thẩm định quy hoạch phân khu 1/2.000 của dự án trình UBND tỉnh. Đối với đoạn Hương Lộ 2, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét lựa chọn một trong 2 phương án là đầu tư công hay chủ dự án tự thực hiện.

Đối với dự án Khu công nghiệp Amata mở rộng, giao các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát các quy định liên quan đến chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất.

 

chọn
5 điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030: Thêm một thành phố, lập khu kinh tế 5.300 ha
Đưa thị xã Kinh Môn lên thành phố; phát triển khu kinh tế 5.300 ha; quy hoạch mới 21 khu công nghiệp và hai tuyến dường sắt... là một số điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.